Zingeving na verlies

Verlies, of het nu gaat om afscheid van een geliefde, van gezondheid, werk of van ‘een idee’… verlies kan enorm heftig inslaan. Alsof het leven in een orkaan terecht is gekomen. Uiteindelijk krabbel je overeind en sta je voor de vraag: wat is de betekenis van mijn leven? Mensen willen betekenis zoeken van wat ze is overkomen. Dat is een zeer zware existentiële klus. Het leven is ontwricht, de thuishaven lijkt onveilig.

Vandaag nemen we de tijd om stil te staan bij deze existentiële klus. La Scuola is een plek voor bezinning op existentiële vragen. In kleine groepen zijn we bezig met zelfonderzoek, kwaliteit van leven en zingeving. Verwacht geen antwoorden van een ander, vertrouw erop dat je zelf woorden kunt geven aan je eigen bestaan. La Scuola biedt plek en begeleiding.

Al het leed wordt dragelijk als het wordt ingepast in een verhaal, als je er een verhaal over vertelt.’ Hannah Arendt

Een goed gesprek, reflectie en oefeningen (met muziek en kunst) zorgen voor een dag bezinnen op ‘zingeving’. De dag wordt begeleid door Ria Pool Meeuwsen.

‘Het was een mooie bezinningsdag in een prettige veilige omgeving. Ria leidt de dag op een voortreffelijke manier, direct, methodisch met afwisselend mooie muziek en teksten om over na te denken. Het heeft me weer even stil doen staan bij mijn vraag over hoe leid ik mijn leven? Het is fijn om deze vraag samen aan de hand van de teksten te spiegelen. Dank je wel.’
een deelnemer

• € 40 incl. koffie/thee, snoeperij, lunch | smalle beurs € 25

• afhankelijk van de ontwikkelingen rond Covid plannen we deze activiteit na de zomer in | 10.00-15.00 uur | Nootdorp/Delft | max. 6 deelnemers

• aanmelden (vermeld activiteit, datum, naam en telefoonnummer): lascuola@xs4all.nl

Rouw is in essentie het antwoord dat we geven, dat we zijn, op het verlies van een betekenisvolle relatie met iets of iemand én de wijze waarop we ons leven aanpassen en opnieuw vormgeven of verder leven, mét het gemis, in voortdurende interactie en dialoog met onze omgeving (de interpersoonlijke, sociale, culturele, historische context).
Rouw is ons antwoord op de uitdaging waar de verlieservaring ons voor stelt, namelijk om deze te integreren in ons levensverhaal of onze levensloop, in onze identiteit, ons auto-biografisch geheugen, ons zelf- en wereldbeeld, ons zelf-narratief.
Johan Maes, uit Rouw, rouwbegeleiding, rouwtherapie

‘Mensen moeten op verhaal komen. Letterlijk en figuurlijk, Als we onze vreugde en verdriet, ons vallen en opstaan niet vormgeven in een vertelling met kop en staart, gaan we op de tast door het bestaan. We kunnen niet zonder een zekere ordening, hebben minimaal hoop op een houvast nodig. (…)
We herschrijven voortdurend het verhaal van ons ‘ik’, dat bovendien onophoudelijk in ontwikkeling blijft.’
Frénk van der Linden, uit Onder Hollandse Helden.

illustraties:
Carel Willing, De lege stad
Martin Hudácek, Monument voor het ongeboren kind