Wilhelm Schmid

‘Het is de vraag naar zin die de moderne mens in groeiende mate opjaagt. Maar velen spreken over ‘geluk’ omdat dat woord in ieders mond bestorven ligt.‘

Wilhelm Schmid