Wat doet La Scuola?

Bij La Scuola werken deelnemers op een praktische manier, met beide voeten op de grond, aan een universeel verlangen: het eigen leven en samenleven met andere mensen zó vormen dat het zin heeft. Alle activiteiten doen een appèl op de totale mens. Op denken, ervaren en handelen; op bezinning, bezieling en beweging.

Het activiteitenaanbod bestaat uit workshops met diverse werkvormen, socratische gesprekken en bijzondere vakanties in Nederland en Italië. Door in kleine groepen te werken is er ruimte en aandacht.

Het aanbod is gebaseerd op de leidende vraag ‘wie ben ik, wat is het goede leven en hoe wil ik samenleven’. Dat is uitgewerkt in ‘de 6 facetten van zelfzorg’ die in ‘Het academiehuis’ een centrale plaats innemen.

Producten en diensten

La Scuola biedt naast deze activiteiten ook producten en diensten aan.

Er zijn boeken over levenskunst gepubliceerd en ook de ‘Lefjes’ (zie columns onder Media) zijn in boekvorm verschenen. Sieradenontwerpster Froukje Idsardi creëerde de levenskunstring. Diana Vermetten en Monica Schumacher hebben ansichtkaarten ontworpen.

Begeleiding van individuele gesprekken is dankzij een landelijk netwerk van begeleidingskundigen vinden wij een belangrijke dienst.

Levenskunst als praktische filosofie voldoet ook aan een behoefte op de werkvloer: ‘Filosofie voor professionals’. Ook op de werkvloer is verdieping en bezinning nodig. Juist als het moeilijk gaat.