Over vluchtelingen en medemenselijkheid | Joke Hermsen en Erik Pool

“Ons vermogen om ons te verplaatsen in de ander gaat verder dan een tientje storten. Jij en ik kunnen ons daadwerkelijk in de positie van de ander verplaatsen. Als we dat niet doen verliezen we iets van menselijkheid. Als we ons niet bewust zijn dat dat onze kern is, dan dwalen we daarvan af.”

Joke Hermsen en Erik Pool gingen met elkaar in gesprek n.a.v. het jaarthema nabuurschap: hoe willen wij samenleven? Na een persoonlijk verhaal over een plek waar zij gelukkig zijn geweest, vervolgden deze praktisch filosofen hun ontmoeting door te spreken over vluchtelingen, de moed om opnieuw te beginnen en medemenselijkheid. Het gesprek vond plaats tijdens de jaaropening van La Scuola op 11 september 2015.

Sprekend in de Synagoge van Delft werd er door de twee bezinnend en betrokken gesproken. Enkele citaten:

“De mens kan worden, de mens is nooit voltooid. De mens blijft voortdurend doorinterpreteren.”
“Sterfelijk zijn alle levende wezens; de mens is geboortelijk. De mens kan opnieuw beginnen. Het is een plicht om dat te doen. Blijf groeien.”
“We zijn geneigd om mensen tot wat-heid te reduceren, te verdingeren, in plaats van ze te zien in hun wie-zijn. Hannah Arendt moest vluchten op grond van 1 dingetje op haar paspoort, tot 3x toe. Achttien jaar zonder verblijfsvergunning en de dreiging om uitgezet te worden.”
“We zijn nu getuigen van een enorme stroom mensen die maar 1 doel voor ogen hebben: ergens opnieuw beginnen.”

Het hele gesprek is hier te bekijken en hier te lezen.

IMG_1994

Voorafgaand opende Ria Pool Meeuwsen, directeur La Scuola, in de zwaar bewaakte Synagoge het nieuwe jaar met enkele woorden. Lees verder…

Tijdens de twee uur durende bijeenkomst luisterden de aanwezigen o.a. naar de muziek van Philip Glass uit zijn opera Satyagraha. Satyagraha is Sanskriet en staat voor het ‘vasthouden aan (graha) de ‘waarheid’ (satya). Deze opera is gebaseerd op de filosofie van Mahatma Gandhi die verband houdt met geweldloze en burgerlijke protesten. Het nummer heet Protest:

.

Joost Zwagerman, La Scuola

In kleine groepjes vertelden de deelnemers elkaar verhalen over straat, buurt, stad of dorp, over nabuurschap in hun eigen leven.
De avond werd afgerond met woorden van Joost Zwagerman. Met de start van het 7e jaar – Nabuurschap – werd het 6e jaar – Zin in kunst – afgesloten. Joost was er een meester in om kunst op een andere manier voor het voetlicht te brengen. Het was daarom passend om hem te citeren uit Beeld verplaatst, een gedicht bij de foto van Rineke Dijkstra. Hoopvol zijn de laatste woorden van dit gedicht, maar hoe wrang klinken ze na zijn dood. ‘Alles sal reg kom de wereld is hier.’

IMG_1990IMG_1997