Visie op leren en begeleiden

La Scuola werkt vanuit het idee dat een mens het natuurlijke verlangen heeft te leren en het eigen leven sturing te geven. ‘Leer mij het zelf te doen’, zei Maria Montessori. Dit is ook de inzet van La Scuola, dat mensen zichzelf vormen. Dat is iets anders dan scholing of training. Dan wil je iets kunnen. Vormen gaat over zijn: welke positie neem ik in de wereld in? Hoe vind ik daarin mijn weg?

Bildung is de waarde van de mensheid in jezelf ontwikkelen. Vrij naar Kant.

‘Leven doe je samen, leren doe je samen.’ Een levenshouding ontwikkelen, persoonlijke vorming, is een bewust proces waar anderen voor nodig zijn. Je leert van verhalen van anderen door samen te reflecteren. Daarom werken wij met kleine groepen.

Zorgvuldig en zorgzaam werken aan een eigen levenshouding vraagt om stilstaan bij belangrijke levensvragen: wie ben ik, wat drijft mij, waar ben ik toe in staat, hoe leef ik samen, wat vind ik waardevol en hoe ga ik om met tijd en vergankelijkheid.

Door te reflecteren op deze vragen versterk je het zelfbewustzijn. Je ontdekt wie je bent, wat je voelt en wat je wilt. Zelfkennis geeft je handvatten, ook bij tegenslag. Het versterkt jouw persoonlijke vangnet. Je leert je behoedzaam te uiten en je zorgvuldig te verbinden met andere mensen.

La Scuola staat voor praktische levenswijsheid.

Begeleiding

Alle activiteiten worden begeleid door La Scuola-mentoren. Zij nemen hun eigen (levens)ervaring mee en combineren hun deskundigheid met creatieve elementen uit kunst en cultuur. Dit zorgt voor een rijk programma met diverse invalshoeken over ‘leven en samenleven’. De mentoren werken op een socratische wijze: ze begeleiden onderzoekend en sluiten aan bij de ervaring van de deelnemers. Daarbij gaan ze uit van de vraag, niet van het antwoord. Je komt in het programma dan ook geen trainingen tegen maar inspirerende workshops, socratische gesprekken en bijzondere vakanties.

Kunst & cultuur

Het activiteitenprogramma maakt gebruik van wat kunst en cultuur ons aanreiken. Personages laten worstelingen met levensvragen en zingeving zien. Verhalen maken emoties wakker. Beelden versterken de fantasie en de moed voor onze eigen ontdekkingsreis. Muziek komt waar woorden niet worden gehoord: in ons hart. Door bezig te zijn met theater & beeldende kunst, fotografie & design, literatuur & poëzie en film & muziek ervaren we ‘het goede leven’. Kunst inspireert. Levenskunst heeft inspiratie nodig.

Totaalconcept

La Scuola heeft haar visie op leren, inhoud en begeleiding, omgezet in een totaalconcept: ‘Het academiehuis’. Dat geeft een totaalbeeld van de manier waarop ‘werken aan het goede leven’ er bij La Scuola uitziet. ’Het academiehuis’ is op de achtergrond de leidraad voor inhoud en vorm van het activiteitenaanbod.

Lees over dit huis in ‘de zes facetten van zelfzorg’.