Visie op leren en begeleiden

La Scuola werkt vanuit het idee dat een mens het natuurlijke verlangen heeft te leren en het eigen leven sturing te geven. ‘Leer mij het zelf te doen’, zei Maria Montessori. Dit is ook de inzet van La Scuola, dat mensen zichzelf vormen. Dat is iets anders dan scholing. Dan wil je iets kunnen. Vormen gaat over zijn: welke positie neem ik in de wereld in? Hoe vind ik daarin mijn weg?
Een tweede belangrijke principe is, dat mensen zelf antwoord kunnen geven op hun levensvragen. Niemand anders heeft dat in huis. Dit ‘socratisch principe’ gaat over zelfonderzoek. Open en onderzoekend kijken naar ervaringen vanuit het vertrouwen dat er een antwoord komt.

Bildung is de waarde van de mensheid in jezelf ontwikkelen. Vrij naar Kant.

‘Leven doe je samen, leren doe je samen.’ Een levenshouding ontwikkelen, persoonlijke vorming, is een bewust proces waar anderen voor nodig zijn. Je leert van verhalen en vragen van anderen. Daarom werken wij met kleine groepen. Ook tijdens de 1-op-1 gesprekken begeleiden wij socratisch.

Zorgvuldig en zorgzaam werken aan een eigen levenshouding vraagt om stilstaan bij belangrijke levensvragen: wie ben ik, wat drijft mij, waar ben ik toe in staat, hoe leef ik samen, wat vind ik waardevol en hoe ga ik om met tijd en vergankelijkheid.

Door te reflecteren op deze vragen versterk je het zelfbewustzijn. Je ontdekt wie je bent, wat je voelt en wat je wilt. Zelfkennis geeft je handvatten, ook bij tegenslag. Het versterkt jouw persoonlijke vangnet. Je leert je behoedzaam te uiten en je zorgvuldig te verbinden met andere mensen.

La Scuola staat voor praktische levenswijsheid. Levenskunst is leren leven door zelf je leven vorm te geven binnen de mogelijkheden die je hebt.

Begeleiding

De begeleiders gaan uit van de vraag, niet van het antwoord. Ze werken op socratische wijze: ze begeleiden onderzoekend, en sluiten aan bij de ervaring van de deelnemers. Tijdens ‘het goede gesprek’ stellen zij zich vragend op. Door oefeningen reflecteer je op je eigen situatie. Kunst en cultuur laten een ander licht schijnen op de zaak. Ze zetten aan tot denken.

La Scuola gunt je een duurzame ontwikkeling. Geen kennisoverdracht op levensvragen, maar een onderzoek naar eigen wijsheid staat centraal.

Er is voorafgaand geen voorgesprek om een diagnose te stellen en er komt geen ontwikkelplan waarin het doel vastligt. Deelnemers durven te starten vanuit onzekerheid en openheid. Het zal nog lang duren voordat er een definitief antwoord gegeven kan worden op de vraag ‘wie ben ik?’.

Kunst & cultuur

Het activiteitenprogramma maakt gebruik van wat kunst en cultuur ons aanreiken. Personages laten worstelingen met levensvragen en zingeving zien. Verhalen maken emoties wakker. Beelden versterken de fantasie en de moed voor onze eigen ontdekkingsreis. Muziek komt waar woorden niet worden gehoord: in ons hart. Door bezig te zijn met theater & beeldende kunst, fotografie & design, literatuur & poëzie en film & muziek ervaren we ‘het goede leven’. Kunst inspireert. Levenskunst heeft inspiratie nodig.

Totaalconcept

La Scuola heeft haar visie op leren, inhoud en begeleiding, omgezet in een totaalconcept: ‘Het academiehuis’. Dat geeft een totaalbeeld van de manier waarop ‘werken aan het goede leven’ er bij La Scuola uitziet. ’Het academiehuis’ is op de achtergrond de leidraad voor inhoud en vorm van het activiteitenaanbod.

Lees over dit huis in ‘de zes facetten van zelfzorg’.