Vervolg Kralenspel (voor gevorderden)


Dé oefendag voor mensen die eerder de kennismakingsdag hebben gevolgd, bij La Scuola of elders. Het Kralenspel is een socratische methode voor het onderzoeken van lastige vragen die mensen en groepen bezighouden.

Jos Kessels, een Amsterdamse filosoof en organisatie-adviseur, is de grondlegger van het Kralenspel. Hij putte uit de rijke traditie van de wijsbegeerte en maakte de vertaalslag naar organisatie-, werk- en levensvragen van nu. Jos bouwt voort op de grondpatronen van het socratisch gesprek, een inmiddels bekende vorm van gespreksvoering over onderwerpen die aandacht verdienen.

• € 175 incl. btw (particulier, zzp) | door werkgever vergoed: € 350 incl. btw

• 17 januari | 10.00-16.30 uur |  Nootdorp (bij Delft, zie contact)

• begeleiding (max. 8 deelnemers): Erik Pool

• aanmelden (graag met naam, adres en telefoonnummer): lascuola@xs4all.nl 

Het kralenspel is voor mij een gestructureerde manier van zelfonderzoek voor groepen en individuen. Het biedt de kans vanuit verschillende perspectieven het dilemma, het probleem of de vraag waar je mee worstelt te onderzoeken. Ik had voor de training van Erik Pool al veel over het kralenspel gelezen, maar pas tijdens de dag met Erik heb ik de kracht van het kralenspel echt ervaren. Dank daarvoor! | Ariane van Heijningen, Denkplaats, bureau voor praktische filosofie, www.denkplaats.nl