Verder met verlies

Verlies, of het nu gaat om afscheid van een geliefde, van gezondheid, werk of van ‘een idee’… verlies kan enorm heftig inslaan. Alsof het leven in een orkaan terecht is gekomen. Uiteindelijk krabbel je overeind en sta je voor de vraag: wat is de betekenis van mijn leven? Mensen willen betekenis zoeken van wat ze is overkomen. Dat is een zeer zware existentiële klus. Het leven is ontwricht, de thuishaven lijkt onveilig.

In onze gesprekken nemen we de tijd om stil te staan bij deze existentiële klus. La Scuola is een plek voor bezinning op existentiële vragen. Verwacht geen wijze raad, vertrouw erop dat je zelf woorden kunt geven aan je eigen bestaan. Onze vragen brengen je op weg.

Al het leed wordt dragelijk als het wordt ingepast in een verhaal, als je er een verhaal over vertelt.’ Hannah Arendt

De dag wordt begeleid door Ria Pool Meeuwsen.

• € 95 per gesprek, excl. 21% btw

• via Teams of live in Nootdorp/Delft

• meer informatie en aanmelden; bel 06 52 373 378 of mail naar: lascuola@xs4all.nl

Rouw is in essentie het antwoord dat we geven, dat we zijn, op het verlies van een betekenisvolle relatie met iets of iemand én de wijze waarop we ons leven aanpassen en opnieuw vormgeven of verder leven, mét het gemis, in voortdurende interactie en dialoog met onze omgeving (de interpersoonlijke, sociale, culturele, historische context).
Rouw is ons antwoord op de uitdaging waar de verlieservaring ons voor stelt, namelijk om deze te integreren in ons levensverhaal of onze levensloop, in onze identiteit, ons auto-biografisch geheugen, ons zelf- en wereldbeeld, ons zelf-narratief.
Johan Maes, uit Rouw, rouwbegeleiding, rouwtherapie

‘Mensen moeten op verhaal komen. Letterlijk en figuurlijk, Als we onze vreugde en verdriet, ons vallen en opstaan niet vormgeven in een vertelling met kop en staart, gaan we op de tast door het bestaan. We kunnen niet zonder een zekere ordening, hebben minimaal hoop op een houvast nodig. (…)
We herschrijven voortdurend het verhaal van ons ‘ik’, dat bovendien onophoudelijk in ontwikkeling blijft.’
Frénk van der Linden, uit Onder Hollandse Helden.

illustraties:
Carel Willing, De lege stad
Martin Hudácek, Monument voor het ongeboren kind