Geen mens kan om zichzelf heen

Geen mens kan om zichzelf heen