Toelichting festival Amor Mundi (16-20 maart)

bootvluchtelingen, Biennale, La Scuola

La Scuola deelt Hannah Arendts analyse en appèl en heeft Amor Mundi als thema van het jaar gekozen.

Goed samenleven heeft harde werkers nodig, aandacht en zorg voor de wereld. Er is maar één plek waar dit kan landen: de publieke ruimte, de ruimte die we met elkaar delen. Deze publieke ruimte vraagt onderhoud.
Goed samenleven heeft mensen nodig die oppervlakkigheid wantrouwen. Wie zich druk maakt over zijn eigen leven én over het leven van anderen wil af en toe een moment van bezinning: hoe wil ík samenleven?
Goed leven en samenleven vraagt bezinning, tijd en aandacht, maar bovenal liefde voor ‘gezamenlijkheid’. Zorgdragen voor de wereld is verantwoordelijkheid nemen voor een gezamenlijk leven.

‘Hoe wil ik goed leven én samenleven’ is vanaf de oprichting in 2009 al de kernvraag die La Scuola zichzelf en anderen stelt. Leef niet gedachteloos maar onderzoek je denken en zet je zelf aan tot handelen, tot spreken en doen. Een levenskunstenaar is iemand die zich druk maakt over zijn eigen leven én over dat van anderen. Dat is: je bekommeren om een goed bestaan. Het is de kunst frustraties en idealen om te zetten in handelen. Welke vorm is gepast in jouw leven, binnen jouw mogelijkheden, wie heb je nodig en wat kun je zelf?

Voor ons als oprichters heeft dit geleid tot de actieve inzet om vluchtelingen te helpen en aandacht te vragen voor hun welzijn. Wij realiseren ons dat we hiermee positie kiezen. Wat ook bij ons past is dialoog, het goede gesprek. We gaan graag het contact aan over de juistheid van deze beslissing. We blijven onze gedachten onderzoeken en blijven open staan voor een goed gesprek.
Erik en Ria Pool Meeuwsen

Lees meer over Hannah Arendt, bekijk een interview met haar, haar biografie of de speech die zij hield na het Eichmann-proces.

foto: Deze foto schoot de Duitse fotograaf John Stanmeyer aan de kust van Djibouti. Vluchtelingen heffen ’s nachts hun mobieltje in de lucht en proberen een signaal op te vangen. In Djibouti verzamelen vluchtelingen zich voordat ze naar Europa vertrekken. Deze foto maakt deel uit van die serie.
Volgens de jury van de World Press Photo is dit misschien wel het meest hoopvolle beeld uit de geschiedenis van World Press. Vluchtelingen leven op de rand van hoop en wanhoop. Ondanks de schijnbaar hopeloze situatie zoeken ze contact met de wereld. Met hun mobieltje leggen ze contact, kunnen ze laten weten dat ze nog op weg zijn naar een beter leven. Hun hoop straalt, zoals het licht dat hun mobieltje uitstraalt. bron: https://nachtfotografie.wordpress.com/tag/vluchteling/