Meerdere gesprekken


We zijn druk druk druk. Zo vergeten we gemakkelijk onszelf om allerlei redenen: studie, carrière, gezin, vrienden, hypotheek en andere verplichtingen, zieke familieleden, pubers, maar ook social media en andere beknellende banden… Stress, slapeloosheid en geprikkeld humeur zijn het gevolg. Dit kan doorslaan in negativiteit en depressiviteit, in verslechtering van relaties en gedoe op de werkvloer. In lichamelijke klachten.
Als het tijd is om voor jezelf te gaan zorgen, kun je bellen of mailen. We luisteren en helpen je vooruit.

In meerdere gesprekken bespreken we wat er speelt, op het werk of thuis. Samen onderzoeken we wat gebeurt en hoe je daarover denkt, hoe het je raakt. Een leven zonder zelfonderzoek is geen leven, zou Socrates gezegd hebben. Ieder mens worstelt op z’n tijd. Niemand hoeft dat alleen te doen. Zelfonderzoek doen we samen.

Onderzoekend en concreet
Verwijzend naar Socrates en zijn vragende ‘niet wetende’ stijl van gespreksvoering noemen wij onze begeleiding socratisch coachen. Dit vraagt van beide gesprekspartners een open onderzoekende houding. In de vrije ruimte die wij bieden is alles bevraagbaar en bespreekbaar. Dit vraagt vertrouwen, niet alleen in elkaar maar ook in de waarde van het gesprek, de diepgang en de richting. Dit klinkt misschien wat vaag, de begeleiding is doortastend en concreet. De dagelijkse realiteit verliezen we niet uit het oog.
Door onze gesprekken word je zorgvuldiger in de woorden die je kiest, ook als het gevoel spreekt. De kracht is, dat je je eigen situatie onder woorden brengt.

Een reactie: “Inmiddels is het al een aantal jaren geleden dat ik bij jou een traject mocht volgen. Daarna via ander werk nog wel eens een coach gehad en een gesprek bij de huisarts, maar eigenlijk was/ben jij de enige waar ik mezelf prettig bij voelde, geen toneelstukje hoefde te spelen en waarvan ik weet dat ik er destijds echt wat aan had qua inzichten.”

• begeleiding: Ria Pool Meeuwsen.

• € 95 per gesprek (ga uit van min. 3 gesprekken; vaak zijn 5 à 6 gesprekken voldoende)

• via Teams, in onze praktijkruimte in Hattem of wandelend op de Veluwe

• meer informatie en aanmelden: bel 06 52 373 378 of mail naar: lascuola@xs4all.nl

Doordachtiger leven
Veel mensen horen graag van ons een antwoord, een oplossing, omdat ze er zelf niet uitkomen. Ze denken dat dat helpt. Misschien heel even. Het is de kortste weg en het is de slechtste. Niemand kan bepalen hoe het leven van de ander geleefd moet worden.
Het doel van de gesprekken is, dat jij beter in staat bent om woorden te vinden voor gedachten en emoties, zodat je doordachtiger kunt besluiten hoe je met de situatie wilt omgaan, dat je een leven gaat leiden waar je achter staat.

La Scuola en levenskunst
Het is niet vanzelfsprekend dat je altijd precies weet hoe je wil leven, hoe je moet omgaan met tegenslag en onzekerheid. ‘Hóe te leven?’ is een vraag van ons allemaal. ‘De filosofie van de levenskunst’ daagt ons uit om een relatie aan te gaan met onszelf. Dan kunnen we ons leven bewúst leven. Deze praktische filosofie daagt uit om zorgvuldig en zorgzaam te werken aan een eigen levenshouding. Ze leert ons om te gaan met tegenslag en negatieve ervaringen. We zijn gebaat bij een eigen levenshouding, bij natuurlijk leiderschap en bij de wetenschap dat kwetsbaarheid, afhankelijkheid en verbondenheid bij het leven horen. We zijn gebaat bij sociale zelfzorg. Vanuit dat besef kunnen we bewust werken aan ‘goed leven en samenleven’.

‘Levenskunst’ als een filosofie van leven komt uit de tijd van Socrates, vijf eeuwen voor Christus. Deze filosoof stelde omstanders vragen over ‘het goede leven’ en liet ze zo essentiële inzichten verwerven. De mensen met wie hij sprak, ontdekten dat ze de antwoorden zelf in huis hadden, vaak op onbewust niveau. Levenskunst als filosofie van leven is dus geen hype, niet zweverig, geen bedenksel van deze tijd. Het fundament van antwoorden op de vraag ‘hoe te leven’ ligt diepgeworteld in een eeuwenoude traditie: we worden gedragen door inzichten van de mensen vòòr ons.

Wij, Ria en Erik Pool Meeuwsen, startten met La Scuola in 2009 in Delft. Na onze verhuizing naar Hattem in 2023 zijn we verder gegaan met onze begeleiding op werk- en levensvragen. Omdat het zinvol is, goed voor hart en ziel. Voor ons en de honderden die ons in al die jaren hebben leren kennen, zo blijkt.

Nog een reactie: “Ik wil bedanken, Ria. Door jouw vragen en zoeken, kwam ik tot de kern. En het is voor mij zo’n opluchting dat die kern nu bespreekbaar is gebleken. De monsters zaten uiteindelijk vooral in mijn hoofd. Daar leer ik ook weer van…”