Socratisch coachen

In meerdere gesprekken bespreken we wat er gebeurt, op het werk of thuis. Samen onderzoeken we wat er is gebeurd en hoe je daarover denkt, hoe het je raakt. We werken niet met testen of methodes. Het zijn gesprekken van mens tot mens.
Een leven zonder zelfonderzoek is geen leven, zou Socrates gezegd hebben. Ieder mens worstelt op z’n tijd. Niemand hoeft dat alleen te doen. Zelfonderzoek doen we samen.

In de vrije ruimte die wij bieden is alles bevraagbaar en bespreekbaar. Socratisch begeleiden vraagt een open onderzoekende houding van de coach en van de coachee vraagt het vertrouwen, doorzettingsvermogen en oprechtheid.
Dit alles klinkt misschien nog wat vaag, de begeleiding is doortastend en concreet. De dagelijkse realiteit verliezen we niet uit het oog.

De coach is dus niet-wetend. Veel mensen horen graag een antwoord, een oplossing, omdat ze er zelf niet uitkomen. Ze denken dat dat helpt. Misschien heel even. Het is de kortste weg en het is schijn. Niemand kan bepalen hoe het leven van de ander geleefd moet worden. De kracht is, dat je je eigen situatie en je denken daarover onder woorden brengt. Door onze gesprekken word je zorgvuldiger in de woorden die je kiest, je krijgt door dat woorden niet gratis zijn. Woorden doen er toe. Het doel van de gesprekken is, dat je onder woorden brengt hoe je met de situatie wilt omgaan, dat je een leven leidt waar je zelf achter staat.

Begeleiding: Ria Pool Meeuwsen.

• € 95 per gesprek

• via Teams of vanaf juni 2023 in onze praktijkruimte in Hattem

• meer informatie en aanmelden: bel 06 52 373 378 of mail naar: lascuola@xs4all.nl

Het is niet vanzelfsprekend dat je altijd precies weet hoe je wil leven, hoe je moet omgaan met tegenslag en onzekerheid. ‘Hóe te leven?’ is een vraag van ons allemaal. ‘De filosofie van de levenskunst’ daagt ons uit om een relatie aan te gaan met onszelf. Dan kunnen we ons leven bewúst leven. Deze praktische filosofie daagt uit om zorgvuldig en zorgzaam te werken aan een eigen levenshouding. Ze leert ons om te gaan met tegenslag en negatieve ervaringen. We zijn gebaat bij een eigen levenshouding, bij natuurlijk leiderschap en bij de wetenschap dat kwetsbaarheid en afhankelijkheid bij het leven horen. We zijn gebaat bij sociale zelfzorg. Vanuit dat besef kunnen we bewust werken aan ‘goed leven en samenleven’.

‘Levenskunst’ als een filosofie van leven komt uit de tijd van Socrates, vijf eeuwen voor Christus. Deze filosoof stelde omstanders vragen over ‘het goede leven’ en liet ze zo essentiële inzichten verwerven. De mensen met wie hij sprak, ontdekten dat ze de antwoorden zelf in huis hadden, vaak op onbewust niveau. Levenskunst als filosofie van leven is dus geen hype, niet zweverig, geen bedenksel van deze tijd. Het fundament van antwoorden op de vraag ‘hoe te leven’ ligt diepgeworteld in een eeuwenoude traditie: we worden gedragen door inzichten van de mensen vòòr ons.