Socrates in de klas

kind en filosofie

Filosoferen laat ons nadenken, kritisch nadenken: Wat zeg ik? Bedoel ik dat ook? Betekent dat woord voor mij echt…
Hoe ontwikkel je een houding van verwondering, een vragende onderzoekende houding, die de basis vormt voor zelfstandig denken, bewust kiezen en handelen?

Door samen te filosoferen komt een mens verder. Je wordt rijker aan gedachten en mogelijkheden. En dat niet alleen, je wordt creatiever in het spel van het denken, krachtiger in de kunst van het vragen stellen en in het luisteren. Je timmert minder snel mogelijkheden dicht. Gedachten worden geordend; vooronderstellingen worden onderzocht zonder daarover een oordeel uit te spreken. Of, zoals een kind vertelde over zijn plezier bij het filosoferen: “Er is geen goed of fout. Iedereen heeft zijn eigen antwoord.” Kinderen en jongeren worden creatiever, zelfbewuster en krachtiger in taalgebruik en performance. Socrates in de klas draagt bij aan de ontwikkeling van het zelf, bildung. Betrouwbaar denken is de basis van morele volwassenheid: hoe ga ik om met indrukken, met moeilijke omstandigheden en hoe maak ik daarin keuzes? Hoe ontwikkelt een jong mens ethisch besef?
Door samen te filosoferen leer je je af te stemmen op elkaar, leer je je te verplaatsen in de ander en ontdek je de rijke wereld van verschillende gedachten. Zo draagt filosoferen bij aan een besef van burgerschap.

‘Het wezen van het goede ligt in de omgang met indrukken, en voor het kwade geldt hetzelfde. En wat buiten de morele keuze valt, valt ook buiten het wezen van goed en kwaad.’ (uit: Epictetus over vrijheid)

Kinderen en jongeren laten filosoferen kan op twee manieren:
* filosoferen n.a.v. een verhaal, een filmpje, muziek, kunst etc.
* filosoferen n.a.v. een persoonlijke ervaring en een concreet onderwerp, een socratisch gesprek
Kinderen en jongeren in de bovenbouw van de basisschool en op de middelbare school kunnen beide methodes aan. Jonge kinderen laten we graag eerst filosoferen n.a.v. een verhaal, een filmpje etc., zodat ze actief leren luisteren en vrijer en creatiever worden in denken, want geloof het of niet, zelfs kinderen kunnen op jonge leeftijd hun verwonderende houding al bijna kwijt zijn.

Wil je met ons onderzoeken of deze methode jullie onderwijs kan versterken, neem contact met ons op:
Ria Pool Meeuwsen
welkom@academievoorlevenskunst.nl
06 – 52 373 378