Samenleven | hoe wij onszelf vormen

SONY DSC

‘Wij zijn tot op zekere hoogte wat de wereld van ons vraagt. De omgeving drukt haar stempel op onze ziel en vormt de grondtrekken ervan als een mal. Dat is logisch, want leven is niets anders dan omgaan met de wereld om ons heen. De contouren van ons leven weerspiegelen de contouren van de wereld.’  (…) ‘Vrijheid, gelijkheid en broederschap zijn belangrijk, maar hiërarchie, autoriteit en discipline ook. Het is aan elke generatie om die tijdloze waarheden opnieuw op te diepen en te verinnerlijken. Dat is des te urgenter in onze tijd, die door globalisering, internet, de macht van multinationals en internationale organisaties soms vooral lijkt te worden bepaald door abstracte en ongrijpbare krachten. Maar de belangrijkste strijd voor een betere, humanere samenleving wordt altijd hier gevoerd: in de ziel van elk individu.’

José Ortega y Gasset | De Groene 06.05.15 | Illustratie: Marc Quinn, Biennale Venetië 2013