Ria Pool Meeuwsen

Sinds 2006 werkt Ria Pool Meeuwsen als gecertificeerd socratisch coach en sinds 2009 als zakelijk leider La Scuola/praktisch filosoof. Tevens is ze vrijgevestigd geestelijk verzorger (ze ontvangt mensen thuis of zoekt ze op in haar woonplaats Hattem) en ze werkt in verschillende instellingen, o.a. in de ouderenzorg.

Haar leven, werk en opleidingen – theologie, communicatie, begeleidingskunde, filosofie – hebben haar gevormd. Aan de Internationale School voor Wijsbegeerte te Leusden volgde Ria verschillende summerschools en de beroepsopleidingen ‘Filosoferen met kinderen en jongeren’ en ‘Visieontwikkeling in organisaties’. Bij Hans Bolten en Krystof van Rossem volgde ze de opleiding ‘Socratisch gespreksleider’. Ook deed ze de opleiding Integrale verlies- en rouwbegeleiding.

Haar visie op begeleiden is, dat ze te gast is in het leven van een ander en dat niemand kan zeggen hoe een ander moet leven. Vanuit een socratische, vragende houding laat ze mensen hun eigen weg zoeken. Ze blijft ernaast staan én zoekt mee, zodat er inzicht ontstaat en betekenis wordt gegeven aan wat er gebeurt.

‘In situaties van groot verdriet of ongemak kom je er vaak zelf niet uit. Gedachten en gevoelens schieten alle kanten op. Fijn dat je een tijdje meeliep en die soms zware kluwe samen ontwarde. Het leeft nu zoveel lichter.’

‘Wat kan jij scherp luisteren, je neemt me echt serieus. Jouw zachte manieren begeleiden lijkt daarmee in contrast, maar het zijn twee kanten die jouw begeleiding zo bijzonder maken.’

‘Wil je me helpen om uit deze situatie te komen? Ik heb gemerkt dat jij mij écht ziet.’

Ria: “Levenservaringen hebben mij geleerd om na vallen weer op te staan. Niet de schuld bij een ander leggen, maar zelf aan de slag gaan. Wie anders dan ik is verantwoordelijk voor mijn denken, voelen en doen? Zo heb ik mijn eigen vorm gevonden, mijn stem. Vanuit het vertrouwen dat ik bewust leef en uit goede intenties handel durf ik mezelf te laten zien.
Ik leef vanuit een optimistisch mensbeeld. Ik geloof in het verlangen van mensen om mens te worden, om zich te ontplooien, binnen de mogelijkheden die ieder mens heeft. In mijn werk beweeg ik mee, zoek ik mee vanuit vertrouwen dat de ander zijn eigen antwoorden ontdekt. Daarnaast ben ik doortastend en concreet, zodat we de dagelijkse realiteit niet uit het oog verliezen. Denkbeelden zijn dromen als ze ons niet tot handelen aanzetten.”