Ria Pool Meeuwsen

Ria vindt het vanzelfsprekend dat het spannend is om contact op te nemen. “Praten met een onbekende over wat je bezighoudt kan nieuw zijn. Mensen vertrouwen mij snel hun verhaal toe, is mijn ervaring. Ik ben een gewoon, vriendelijk mens.”

“Onze gesprekken zijn natuurlijk vertrouwelijk en kunnen over alles gaan. De millennials en Generatie Z’ers worstelen met social media en hun zelfbeeld en zelfwaarde. Veertigers hebben het over life-balance en vragen zich af wat de zin is van het leven. Zestig-, zeventigplussers ontdekken hoe de kunst van het ouder worden er voor hun uitziet. En dan heb ik het nog niet over de nog oudere generatie die zich afvraagt of hun leven waardevol is geweest, of er nog open eindjes zijn nu ze samenleven met hun sterfelijkheid. Allemaal kwesties die zelfzorg vragen: wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik, hoe wil ik samenleven?” 

“Of je nou studeert, werkt of gepensioneerd bent, soms wil je met mensen buiten je familie- of vriendenkring praten over je pijn, verdriet, onzekerheid, je boosheid en machteloosheid. Vaak krijg je goedbedoelde adviezen. Die ken je zo langzamerhand wel. Ze blijken vaak niet zo goed te werken. Niet alles wil je delen met vrienden en familie. Het is onze overtuiging dat niemand je kan zeggen hoe jij moet leven, daar heb je zelf antwoord op te vinden. Dat kun je met de juiste ondersteuning wél zelf goed op een rij krijgen. Wij helpen je daarbij op grond van jarenlange ervaring en professionele scholing.”

Achtergrond
Na haar studies theologie en communicatie verdiepte Ria zich in begeleidingskunde en praktische filosofie omdat menswording, zelfzorg en zelfdenken voor haar kernbegrippen werden. Aan de Internationale School voor Wijsbegeerte te Leusden volgde Ria verschillende summerschools en de beroepsopleidingen ‘Filosoferen met kinderen en jongeren’ en ‘Visieontwikkeling in organisaties’. Bij Hans Bolten en Krystof van Rossem volgde ze de opleiding ‘Socratisch gespreksleider’ en ze deed de opleiding Integrale verlies- en rouwbegeleiding.
In de periode hieraan voorafgaand was Ria verantwoordelijk voor de marketingcommunicatie van de Haagse Hogeschool, Den Haag. Ze volgde toen een master Coaching, met aansluitend opleidingen om te kunnen werken als coach en systeemtherapeut.

Sinds 2006 werkt Ria Pool Meeuwsen als gecertificeerd socratisch coach en sinds 2009 als zakelijk leider La Scuola/praktisch filosoof. Tevens is ze vrijgevestigd geestelijk verzorger (ze ontvangt mensen thuis of zoekt ze op in haar woonplaats Hattem) en ze werkt in verschillende instellingen, o.a. in de ouderenzorg.
Haar leven, opleidingen en werk hebben haar gemaakt tot wie ze nu is. Een harde werker, betrokken en empathisch, onderzoekend en beschouwend.

Van Socrates kunnen we leren dat niemand de wijsheid bezit. Je moet weten dat je niets weet. Heb de moed steeds weer vragen te stellen aan jezelf en aan elkaar. Socrates zijn moeder was verloskundige. Zijn manier van vragenstellen was een soort van verloskunde, maieutiek: de wijsheid laat je bij de ander geboren worden. 

Ria is dat gast in het leven van de ander. “Vanuit een socratische, vragende houding laat ik mensen hun eigen weg zoeken. Ik blijf ernaast staan én zoek mee, zodat er inzicht ontstaat en betekenis wordt gegeven aan wat er gebeurt.”

Enkele reacties:
‘In situaties van groot verdriet of ongemak kom je er vaak zelf niet uit. Gedachten en gevoelens schieten alle kanten op. Fijn dat je een tijdje meeliep en die soms zware kluwe samen ontwarde. Het leeft nu zoveel lichter.’

‘Wat kan jij scherp luisteren, je neemt me echt serieus. Jouw zachte manieren begeleiden lijkt daarmee in contrast, maar het zijn twee kanten die jouw begeleiding zo bijzonder maken.’

‘Wil je me helpen om uit deze situatie te komen? Ik heb gemerkt dat jij mij écht ziet.’

Ria: “Levenservaringen hebben mij geleerd om na vallen weer op te staan. Niet de schuld bij een ander leggen, maar zelf aan de slag gaan. Wie anders dan ik is verantwoordelijk voor mijn denken, voelen en doen? Zo heb ik mijn eigen vorm gevonden, mijn stem. Vanuit het vertrouwen dat ik bewust leef en uit goede intenties handel durf ik mezelf te laten zien.
Ik leef met een optimistisch mensbeeld vanuit het besef dat het leven kwetsbaar en begrensd is. Ik geloof in het verlangen van mensen om mens te worden, om zich te ontplooien, binnen de mogelijkheden die ieder mens heeft. In mijn werk beweeg ik mee, zoek ik mee vanuit vertrouwen dat de ander zijn eigen antwoorden ontdekt. Daarnaast ben ik doortastend en concreet, zodat we de dagelijkse realiteit niet uit het oog verliezen. Denkbeelden zijn dromen als ze ons niet tot handelen aanzetten.”

Tot slot
Iemand vinden die een huwelijksceremonie kan begeleiden of een begrafenis is niet eenvoudig. Op beide momenten is er behoefte aan betrokkenheid en deskundigheid. Luisterend, meedenkend en meelevend vorm geven aan dergelijke belangrijke momenten in het leven is wat Ria al jarenlang doet. Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek: 06 52 373 378 of lascuola@xs4all.nl