Ria Pool Meeuwsen

‘Een mens leeft niet voor zichzelf alleen maar hij is alleen geboren en zal alleen sterven.’

‘Hier ergens, in dit spanningsveld van alleen zijn en je verbonden weten met anderen, ligt mijns inziens de paradox van ons leven. Hier ergens zoeken we balans, zoeken we onze eigen plek en verlangen we naar verbinding. In dit spanningsveld ontwikkelen we een idee over leven en samenleven. We nemen verantwoordelijkheid voor ons leven, voor eigen denken, voelen en doen. We leren onze stem te gebruiken, onszelf te laten zien.’

‘In de relatie met onszelf en met de ander ontstaat vrijheid, de vrijheid om keuzes te maken: hoe ga ik om met wat er op mijn pad komt? Voor die keuzes zijn we zelf verantwoordelijk en dat is soms spannend. Het liefst leven we er aan voorbij, zeker als het leven schuurt. Als het er echt op aan komt. Maar keuzes maken ons tot wie we willen zijn: een bewust levend mens met aandacht voor de wereld om ons heen.’

Ria is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van La Scuola. Zij organiseert met een klein team activiteiten voor persoonlijke en publieke bezinning. Ze begeleiden kleine groepen, maar ook individuen wanneer men het thema te privé vindt om in een groep te bespreken.
Bewust leven en samenleven is voor hen het fundament van mens-zijn: wie ben ik, waar sta ik voor, hoe wil ik me verbinden? En altijd geldt: de begeleiding moet concreet en toepasbaar zijn in het dagelijkse leven, aansluitend bij de persoonlijke ervaringen.

‘In situaties van groot verdriet of ongemak kom je er vaak zelf niet uit. Gedachten en gevoelens schieten alle kanten op. Laat me een tijdje meelopen en die soms zware kluwen samen ontwarren. Het leeft daarna zoveel lichter.’

Na jarenlang verschillende functies te hebben bekleed in de wereld van de communicatie werkt Ria sinds 2006 als gecertificeerd jobcoach/praktisch filosoof en sinds 2009 als zakelijk leider van La Scuola. Haar leven en werk, en haar opleidingen – theologie, communicatie, begeleidingskunde, maar ook filosofische opleidingen – hebben Ria gevormd tot wie ze nu is. Aan de Internationale School voor Wijsbegeerte te Leusden volgde Ria verschillende summerschools en de beroepsopleidingen ‘Filosoferen met kinderen en jongeren’ en ‘Visieontwikkeling in organisaties’. Bij Hans Bolten en Krystof van Rossem volgde ze de opleiding ‘Socratisch gespreksleider’. Recentelijk volgde ze de opleiding Integrale verlies- en rouwbegeleiding.
De wekelijkse columns die Ria publiceert op de website, Facebook- en Linked-in-pagina van La Scuola, de zogenaamde ‘Lefjes’, zijn in 2011 gebundeld in de uitgave ‘Alsjeblieft, 52 Lefjes’. In 2012 verscheen een hernieuwde uitgave van ‘Terug naar jezelf’, een boek met levensverhalen met daarin een essay over het omgaan met onzekerheid in het leven in relatie tot zelfbewustzijn.

Naast haar werk is ze als oprichter/vrijwilliger van www.DelftseBuur.nl actief in vluchtelingenbegeleiding en filosofeert ze met gedetineerden in de gevangenis. Ria verzorgt al 25 jaar trouw- en afscheidsceremonieën samen met het Humanistisch Verbond: ‘Hoe willen wij het leven vieren?’

foto: Paola de Bruijn/Renze Koenes