Ria Pool Meeuwsen

Ria Pool Meeuwsen is zakelijk leider van La Scuola. Zij organiseert met een klein team activiteiten voor persoonlijke en publieke bezinning op werk en (samen)leven. Ze begeleiden kleine groepen, maar ook individuen wanneer men het thema te privé vindt om in een groep te bespreken.

Ria brengt praktische filosofie en persoonlijk ontwikkeling samen zodat het in het dagelijks leven handen en voeten krijgt. Dankzij haar opleiding en ervaring als coach, geestelijk verzorger en praktisch filosoof en die van leidinggevende is ze breed georiënteerd. Ze heeft zelf op de werkvloer gestaan.
Haar visie op begeleiden is dat niemand kan zeggen hoe een ander moet leven. Vanuit een socratische, vragende houding laat ze mensen hun eigen weg zoeken. Ze blijft ernaast staan én zoekt mee, zodat nieuwe gedachten praktisch vertaald worden naar het leven van alledag.

‘Een mens leeft niet voor zichzelf alleen maar hij is alleen geboren en zal alleen sterven.’ In dit spanningsveld van alleen zijn en je verbonden weten met anderen ligt mijns inziens de paradox van ons leven. We  zoeken balans, onze eigen plek en verlangen naar verbinding. In dit spanningsveld ontwikkelen we een idee over leven en samenleven. We nemen verantwoordelijkheid voor ons leven, voor eigen denken, voelen en doen. We leren onze stem te gebruiken, onszelf te laten zien.’

reacties van klanten/deelnemers:
‘In situaties van groot verdriet of ongemak kom je er vaak zelf niet uit. Gedachten en gevoelens schieten alle kanten op. Fijn dat je een tijdje meeliep en die soms zware kluwe samen ontwarde. Het leeft nu zoveel lichter.’

‘Wat kan jij scherp luisteren, je neemt me echt serieus. Jouw zachte manieren begeleiden lijkt daarmee in contrast, maar het zijn twee kanten die jouw begeleiding zo bijzonder maken.’

CV
Na jarenlang verschillende functies te hebben bekleed in de wereld van de communicatie werkt Ria sinds 2006 als gecertificeerd jobcoach/praktisch filosoof en sinds 2009 als zakelijk leider van La Scuola. Haar leven en werk, en haar opleidingen – theologie, communicatie, begeleidingskunde, maar ook filosofische opleidingen – hebben Ria gevormd tot wie ze nu is. Aan de Internationale School voor Wijsbegeerte te Leusden volgde Ria verschillende summerschools en de beroepsopleidingen ‘Filosoferen met kinderen en jongeren’ en ‘Visieontwikkeling in organisaties’. Bij Hans Bolten en Krystof van Rossem volgde ze de opleiding ‘Socratisch gespreksleider’. Recentelijk volgde ze de opleiding Integrale verlies- en rouwbegeleiding.

Naast haar werk is ze als oprichter/vrijwilliger van www.DelftseBuur.nl actief in vluchtelingenbegeleiding en filosofeert ze met gedetineerden in de gevangenis. Ria verzorgt al 25 jaar trouw- en afscheidsceremonieën samen met het Humanistisch Verbond: ‘Hoe willen wij het leven vieren?’

foto: Paola de Bruijn/Renze Koenes