Peter Bieri

‘Zolang de toekomst open is, is er een keuze.’

Peter Bieri, bekend als Pascal Mercier, schrijver van o.a. ‘Nachttrein naar Lissabon