Pastorale zorg

Allemaal struikelen we door het leven en soms dreigen we te vallen. Dan is er pastorale zorg. Tijdens het gesprek kunt u, kan jij je hart luchten. Wij weten dat dat dat zin heeft. Dat het helpt als er iemand is die luistert, meeleeft. Die soms woorden weet te vinden, maar ook kan zwijgen. Pastorale zorg is even schuilen en bijkomen, om daarna weer verder te gaan.

‘Al het leed wordt dragelijk als het wordt ingepast in een verhaal, als je er een verhaal over vertelt.’ Hannah Arendt

Het leven is vaak ongerijmd, onlogisch. Het loopt een tijdje vloeiend en dan begint het te haperen. Gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in ons bestaan, in onze existentie. Allerlei vragen komen dan voorbij, bijvoorbeeld de vraag Waarom? La Scuola is een plek voor bezinning op existentiële ervaringen en levensvragen. Praten helpt.

Bij La Scuola komen mensen met verschillende levensbeschouwingen. De pastorale (of geestelijke) zorg die wij bieden is gebaseerd op humanistische waarden zoals zelfdenken en zelfzorg, verantwoordelijkheid en inclusief samenleven.

Begeleiding: Ria Pool Meeuwsen

• € –

• bij u/jou thuis, telefonisch of vanaf juni 2023 in onze praktijkruimte in Hattem

• meer informatie en aanmelden: bel 06 52 373 378 of mail naar: lascuola@xs4all.nl

Bekijk anders dit filmpje. Een heldere vertelling over wat geestelijke zorg kan betekenen – in elke levensfase. Of je nu studeert, werkt of leeft met andere invullingen, een zinvol gesprek helpt.

‘Mensen moeten op verhaal komen. Letterlijk en figuurlijk, Als we onze vreugde en verdriet, ons vallen en opstaan niet vormgeven in een vertelling met kop en staart, gaan we op de tast door het bestaan. We kunnen niet zonder een zekere ordening, hebben minimaal hoop op een houvast nodig. (…)
We herschrijven voortdurend het verhaal van ons ‘ik’, dat bovendien onophoudelijk in ontwikkeling blijft.’
Frénk van der Linden, uit Onder Hollandse Helden.

‘Wie iemand is of was kunnen wij alleen te weten komen wanneer wij het verhaal kennen waarvan hij zelf de held is, zijn levensbeschrijving. De held is geen heldenfiguur. De associatie met moed zit in de bereidheid om te handelen en te spreken. Om de wereld in te stappen en aan het eigen levensverhaal te beginnen.’
Hannah Arendt

illustratie:
Jeroen Krabbe, Zin in Kunst