Nabuurschap | ontmoeten

Urban Illusion II, Paola de Bruijn, La Scuola, academie voor levenskunst

Nabuurschap |  ontmoeten

Wat is de ziel van stad of dorp? Het is de mens, met zijn verhaal. Op de stoep, voor de voordeur, bij de koffie, mensen vertellen elkaar verhalen. Over hoe het gaat, wie ze hebben gezien, wat er staat te gebeuren. Zielen ontmoeten elkaar.

De filosofie van de levenskunst wordt gedragen door verhalen: ‘Wie ben ik, hoe wil ik leven en samenleven?’ Kijkend naar eigen straat en buurt lokt deze vraag nieuwe verhalen uit: Wie is de ander? Hoe wil ik hem ontmoeten, haar begroeten? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wat betekent in deze tijd het aloude begrip nabuurschap?

“Een echte ontmoeting betekent dat je de ander onbevooroordeeld moet bevragen. Je moet ook jezelf geven. Jij legt je schillen af. Het wezen van ontmoeting is gelijkwaardigheid. Het leven is een lang, doorlopend gesprek met jezelf. Je leert je eigen gedachten beter begrijpen door de botsing met de ander. Hé, jouw verhaal staat haaks op het mijne. Vertel…”  theatermaakster Adelheid Roosen

In het seizoen 2015-2016 is nabuurschap het thema van het jaar. Als symbool van nabuurschap is de maretak gekozen. Deze plant komt veel voor in Zuid-Limburg. De maretak bestaat dankzij de boom waarin hij leeft. Zijn gastheer geeft hem water en zout. De maretak neemt niet alleen, hij geeft ook. Aan de maretak worden geneeskundige krachten toegekend. Zo zijn boom en maretak ook voor anderen van betekenis.

De gekozen illustratie is werk van beeldend kunstenaar Paola de Bruijn en heet Urban Illusion II. Paola heeft in dit kunstwerk een foto van een maretak bewerkt.

De biografische werkelijkheid is altijd anders en meer dan het geheel aan feiten’, schreef Hannah Arendt. En dit meer kon volgens haar alleen in verhalen tot uitdrukking worden gebracht. (…) Hoe de feiten geselecteerd en weergegeven worden onthult wie de verteller is. Daarom luidt het beste antwoord op de vraag ‘wie ben je?’ nog altijd: ‘sta me toe een verhaal te vertellen’.
Joke Hermsen, Kairos, een nieuwe bevlogenheid. Hannah Arendt is een Duits-Joodse filosoof (1906-1975).

Noot
La Scuola is in het seizoen 2014-2015 gestart met Levenskunst in Twente waarin zij samenwerkt met Twentse organisaties: Cinementaal, Boekhandel Broekhuis en de Volksuniversiteit. Betrokkenheid in de buurt heet in Twente noaberschop.