Wat is jouw kunst van leven?


In 2021 hopen we na de zomer de cursus Levenskunsten, de kunst van het leven, opnieuw aan te bieden. Het doel van deze cursus is om vanuit een persoonlijke vraag de eigen levensfilosofie verder aan te scherpen. De eigen situatie, het eigen leven en de vraag hoe je deze wilt vormgeven is de uitgangspositie. Dit noemen we de socratische benadering. Daarbij gaat het niet om het uitwisselen van algemene ideeën of wijsheden van anderen, maar het gaat om het bespreken van persoonlijke gedachten als reflectie op de literatuur. Het zelfonderzoek staat centraal. Het leven roept je. Wat ga jij er van maken?

Het nieuwste boek van Dick Kleinlugtenbelt – Moderne levenskunsten – gebruiken we als literatuur. Levenskunst als praktische filosofische richting is helder omschreven in een interview dat Paola de Bruijn had met de oprichters van La Scuola , Erik en Ria Pool Meeuwsen: “Wanneer je levenskunst vergelijkt met kunst, is kunst het bewerken van steen of het werken met doek en verf. Je bent als het ware kunst buiten jezelf aan het maken. Een levenskunstenaar zet
 zijn eigen leven in, geeft deze vorm. Hij bewerkt zijn eigen leven. Levenskunst is in die zin als een performance, je zit er met je hele hebben en houwen in. Een feitelijk antwoord op de vraag wat levenskunst is, bestaat dan ook niet. Iedereen zal het op zijn eigen manier gaan definiëren, wat filosofisch gezien juist is. Levenskunst is te beschouwen als een moderne variant op de klassieke filosofie, die in de oudheid als een manier van leven werd gezien.”

afhankelijk van de ontwikkelingen m.b.t. covid plannen we deze activiteit in 2021 in, hopelijk na de zomer. Tot die tijd begeleiden we mensen wel individueel op dit programma. De kosten daarvoor zijn € 295.

Programma
op donderdagen (data volgen nog):
dag 1: kennismaking, werken aan de startvraag en uitreiking boek
dag 2: Die kunst van de stilte en De kunst je eigen ritme te vinden
dag 3: De kunst met rust te laten en De kunst van het kiezen
dag 4: De kunst van het genieten en De kunst van het juiste midden
dag 5: De kunst van het omgaan met tegenstellingen en De kunst van het vragen stellen
dag 6: De kunst van het varen op je innerlijk kompas en Het einde, de kunst van het verdwijnen

Thuiswerk: voorafgaand aan de middag lees je een gedeelte uit het boek en verwerk je de stof op je eigen wijze. We bieden daarvoor handvatten.
Houd rekening met ongeveer 6 uur lees- en uitwerktijd per keer, tussen de middagen door

• totale prijs: € 150 | inclusief Moderne levenskunsten t.w. € 19,90 | door de werkgever betaald: € 295

• plaats: Nootdorp, bij Delft (uitstekend bereikbaar met openbaar vervoer; zie Contact)

• tijd: 13.30-15.30 uur

• begeleiding (max. 6 deelnemers): Hans Bouman en Ria Pool Meeuwsen 

• voor-aanmelden (aub plus naam, telefoonnummer, naam): lascuola@xs4all.nl

‘Tegenwoordig hebben veel mensen het gevoel geleefd te worden. Ze hebben moeite met het vinden van rust, het constant keuzes moeten maken en het indelen van hun tijd. Hoe moet je hiermee omgaan? En hoe kun je je leven zin geven?
Levenskunsten spelen in op de behoefte het leven zin te geven. In ‘Moderne levenskunsten. De mens en de kunst van het leven’ komen tien levenskunstoefeningen aan bod die daarbij kunnen helpen. De oefeningen maken het leven lichter. Ze geven energie, versterken de levendigheid, het vertrouwen en leren juiste omgangsvormen te vinden met levensvragen. Ze zijn geen pijnstillers, die verdoven en oplossingen voor de korte termijn bieden, maar ze willen rust laten vallen over levenskwesties en een eigen levensstijl laten ontstaan. Oefenen als het kloppend hart van de levenskunst.’ Dick Kleinlugtenbelt

Dick was nauw betrokken geweest bij de start van La Scuola op 11 september 2009. In de jaren daarna verzorgde hij socratische gesprekken. Zijn vriendelijke doch vasthoudende manier van vragenstellen doorbrak menig stellige houding. Van ‘zo is het’ werd het ‘is het zo?’. Dick durft vragen te stellen, ook aan zichzelf. Durven wij dat ook?

Lees meer over La Scuola onderaan deze webpagina of onder Over ons.