Miriam van Reijen

‘Kunnen we er iets aan doen om de emoties zelf te voorkomen, te matigen of te veranderen, of alleen maar om er op die ene of andere manier mee om te gaan? Deze vraag heeft te maken met de visie op het ontstaan van emoties. Als emoties meer lichamelijk verankerd blijken te zijn, dan kunnen we er minder of zelfs helemaal niet voor kiezen. Zijn ze daarentegen een gevolg van het eigen denken, dan kunnen we er wellicht iets aan doen.’

Miriam van Reijen, Grote denkers over emoties