Mens zijn | Wende Snijders

‘Mens’ gaat ook over een leven lang vechten, je emoties niet laten zien, doorgaan, op een punt komen dat je niet meer verder kunt. Ik moest me gaan openstellen en kappen met de angst buitengesloten te worden. Weten dat iemand blijft en niet weggaat.
Wende Snijders, theatermaker