Macht en moed

Macht en moed Praktijkboek
Op 12 oktober 2023 presenteerde Erik Macht en moed Praktijkboek in de ISVW, Leusden. Ilja Leonard Pfeijffer was eregast vanwege zijn urgente roman over publiek leiderschap in zware tijden, Alkibiades.
Het boek wil ambtenaren praktisch helpen met ‘goed werk’ leveren. Het biedt inspirerende visies en meer dan vijftig dialoogvormen, reflectie- en tegenspraaktechnieken om de waan van de dag te doorbreken en vrije ruimte te maken voor gewetensvragen, beroepsethiek en ambtelijk vakmanschap. Dat helpt om te leren van fouten, meningsverschillen als voordeel te zien en de vergadersleur te kantelen naar een vruchtbare, inclusieve gesprekscultuur. Dat maakt de overheid beter.

M.m.v. Hanne Bikker, Esther Blaauw, Anne-Marie Buis, Job Cohen, Chris van Dam, Jos Delnoij, Ingrid van Dijk, Wouter van Eendenburg, Freek de Jonge, Peter Kanne, Jos Kessels, Susanne van den Oudenburg, Nynke Laverman, Sandra Palmen, Jan Ewout Ruiter, Gijs Scholten van Aschat, Miriam van Staden, Toon Tellegen, Paul van Tongeren, Bas Volkers, Jessica Vuijk en Rogier van der Wal.

Macht en moed Theorieboek
‘Macht en moed’ theorieboek werd gepubliceerd in 2021. Het was de derde publicatie in een serie over tegenspraak van Erik, programmadirecteur Dialoog en Ethiek bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het boek bevat een grondige studie en een kritische analyse van het reilen en zeilen van de rijksoverheid en de rol van ambtenaren daarin, met de toeslagenaffaire als actuele casuïstiek.

Meer aandacht voor ethiek
In drie delen (Protest, Participatie, Professionaliteit) schetst Erik de ontwikkeling die ambtelijk vakmanschap doormaakt, uitmondend in een pleidooi voor ambtelijke autonomie en het weerstaan van de politieke hitte. Hij roept collega-ambtenaren op democratische waarden als rechtvaardigheid en inclusie in advisering en dienstverlening voorrang te geven. ‘Waarheidspreken’, het klassieke parrhêsia, vormt een rode draad in ‘Macht en moed’, dat zich ook laat lezen als een boek over praktische filosofie. Erik laat via klassieke en eigentijdse filosofen zien dat de moderne mens het gesprek over waarden en deugden is verleerd. Hij pleit ervoor de ethiek meer aandacht te geven en onderdeel te laten zijn van de ambtelijke professionaliteit. ‘Macht en moed’ toont aan hoe nodig dat is en confronteert ambtenaren en politici met prangende vragen over hun bijdrage aan een stabiele rechtsstaat.

In Macht en moed grijpt Erik terug op de eerdere twee publicaties Liefde en leiderschap en Weerwoord en waarheid. Hij geeft in Macht en moed een overall beeld.

Macht en moed Theorieboek en Macht en moed Praktijkboek zijn bij elke boekhandel verkrijgbaar. Uiteraard is dit boek ook op andere werkplekken dan bij de overheid goed te gebruiken!

Podcast
Luister hier de ISVW-podcast met Erik Pool: https://ow.ly/Juzt50PXKwe