Macht en moed, ambtelijk vakmanschap en de kunst van het tegenspreken

‘Macht en moed’ is de derde publicatie in een serie over tegenspraak van Erik Pool, programmadirecteur Dialoog en Ethiek bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het boek bevat een grondige studie en een kritische analyse van het reilen en zeilen van de rijksoverheid en de rol van ambtenaren daarin, met de toeslagenaffaire als actuele casuïstiek.
In drie delen (Protest, Participatie, Professionaliteit) schetst Pool de ontwikkeling die ambtelijk vakmanschap doormaakt, uitmondend in een pleidooi voor ambtelijke autonomie en het weerstaan van de politieke hitte. Hij roept collega-ambtenaren op democratische waarden als rechtvaardigheid en inclusie in advisering en dienstverlening voorrang te geven. ‘Waarheidspreken’, het klassieke parrhêsia, vormt een rode draad in ‘Macht en moed’, dat zich ook laat lezen als een boek over praktische filosofie. Pool laat via klassieke en eigentijdse filosofen zien dat de moderne mens het gesprek over waarden en deugden is verleerd. Hij pleit ervoor de ethiek meer aandacht te geven en onderdeel te laten zijn van de ambtelijke professionaliteit. ‘Macht en moed’ toont aan hoe nodig dat is en confronteert ambtenaren en politici met prangende vragen over hun bijdrage aan een stabiele rechtsstaat.

Macht en moed wordt uitgegeven door de rijksoverheid.