Vaardig ouder worden is een kunst

De uitspraak van Kierkegaard ‘Het leven moet vooruit geleefd worden en kan pas achteraf begrepen worden’ is mij dierbaar geworden. Goed ouder worden heeft voor mij te maken met erkennen wat is geweest en aanvaarden met wat er komt. Liefde voor mijn leven zoals het is geweest en moed voor de toekomst.

Levenskunst gaat over het vormgeven van je eigen leven en de grenzen daaraan. Het is een vorm van praktische wijsheid die ieder mens in de loop der jaren alleen voor zichzelf kan verwerven. Levenskunst is het zoeken naar een antwoord op de vraag: hoe moet , wil ik leven? Het antwoord op die vraag is voor ieder van ons verschillend. Ons leven hangt van allerlei omstandigheden af maar ook van de houding die we tegenover ons leven innemen. Ieder mensenleven bevat toeval, niet alles is in onze hand en maakbaar zoals weleens wordt gedacht, maar een levenshouding komt niet per toeval tot stand. Doordachte, doorleefde levenskunst komt tot stand door het maken van bewuste keuzes, het doordenken hoe je je verhoudt tot je eigen leven en gebeurtenissen die gebeurd zijn en nog gebeuren op jouw reis door het leven.

In de workshop onderzoeken we wat er nodig is om de kunst van goed en vaardig ouder worden te beoefenen. Goed ouder worden is een kunst die net als iedere kunstuitoefening geleerd moet worden. Die kunst leer je door kennis en ervaring op te doen, door tegenslagen te verwerken en door weer opnieuw te beginnen. Soms wordt onder een schilderij van een oude meester een afbeelding ontdekt waar overheen is geschilderd of die is uitgewist. In het beoefenen van de kunst van het goed ouder worden is het niet anders. We gaan op zoek welke materialen en gereedschappen we nodig hebben om die kunst te beoefenen, om ons eigen schilderij te herontdekken.

Hans Bouman, mentor workshop Vaardig ouder worden