Zorg voor de ander – waar blijf ik?


Veel mensen raken het gevoel van zelfregie kwijt als hun leven verandert, omdat ze in de directe omgeving te maken krijgen met ziekte. Als hun leven overgenomen lijkt te worden door langdurige en intense zorg voor anderen. Maar ook door bemoeizucht uit de buitenwereld met goedbedoelde adviezen, met ideeën over hoe het hoort en niet hoort…

Op 30 maart organiseert La Scuola een bezinningsdag voor mensen die in een kleine groep in gesprek willen over het thema ‘zorg voor de ander – waar blijf ik’. Deze dag is met name bedoeld voor de mantelzorgers van mensen met dementie.

Dialoog, reflectie en oefeningen (met muziek en kunst) zorgen voor reflectie en een goed gesprek in een kleine groep. We gebruiken samen de lunch. De dag wordt begeleid door Ria Pool Meeuwsen.

• € gratis (vrijwillige bijdrage voor de lunch)

• 30 maart | 10.00-15.00 uur | Nootdorp/Delft | max. 6 deelnemers

• aanmelden (vermeld activiteit, datum, naam en telefoonnummer): lascuola@xs4all.nl

La Scuola organiseert deze dag in aansluiting op de Lenteactie van Het Steunpunt Levenskunst:
Elk jaar organiseert het Steunpunt Levenskunst, een landelijk netwerk van begeleidingskundigen, in de maand dat de lente begint ‘een goed gesprek’. Mensen worden uitgenodigd langs te komen voor een kop koffie en een luisterend oor. Uiteraard vrijblijvend en zonder kosten.
Dit jaar vragen wij aandacht voor mensen die zorgen. Die ziel en zaligheid inzetten om er voor een ander te zijn. In onze samenleving gaat de meeste aandacht naar de kwetsbare naaste, maar de mensen die er dicht omheen staan hebben ook onze zorg nodig. Zij geven veel en vragen weinig. Een goed gesprek, een luisterend oor werkt als een steunpilaar waar uitgerust mag worden.

Het Steunpunt Levenskunst vraagt dit jaar met name aandacht voor de familieleden en goede vrienden van mensen die dementeren. Ze zien levens verdwijnen. Het kost ze moeite om zélf volop in het leven te blijven staan.
Zoals gezegd, veel aandacht gaat naar de persoon in kwestie. Naar de mens met al haar ongemak. Professionele begeleiding gaat vaak over ‘hoe ga je om met de zieke partner, moeder of vader’? En vaak verschuift die rol lang voordat de ziekte echt duidelijk is al naar die van verzorger, organisator enz. Het ‘partner zijn’ verdwijnt. Persoonlijke vragen als ‘wie ben je in relatie tot jezelf en de ander?’ of ‘wat blijft er van jezelf over in deze relatie, van deze relatie?’ worden amper gesteld. De vanzelfsprekendheid van de zorgtaken nemen de overhand en meer en meer cijferen mensen zichzelf weg ten dienste van degene die lijdt aan dementie.

De aangesloten begeleidingskundigen gaan graag met u persoonlijk in gesprek als dit uw leven raakt.
En, kent u iemand in uw omgeving waar dit speelt, misschien kunt u dan aandacht geven? Kunt u tijd vrijmaken om te luisteren en een steunpilaar te zijn, zodat de ander even kan uitrusten?
Laten we de lente beginnen met een goed gesprek.
Meer informatie: www.steunpuntlevenskunst.nl

La Scuola is de initiatiefnemer van het steunpunt, dat in 2010 gestart is.