Lefje | Het leven is soms rot

sprankel

Los van het zonnige beeld van deze foto, de warmte en de vrolijkheid, zie ik ook de tekst. Ik merk een lichte irritatie, herken je dat? Word jij ook wel eens gek van dit soort happy-de-peppy-teksten? Van titels als bijvoorbeeld Happinez, alsof je gelukkig moet zijn. Ik moet blijkbaar sprankelen, want als ik sprankel, dan leef ik in een hemel op aarde. Dan ben ik happy en dat is toch waar we allemaal naar streven?

Leven is voor mij niet gelukkig moeten zijn, moeten sprankelen. Het leven is soms taai, onbegrijpelijk, ondoorgrondelijk en uitermate pijnlijk. Soms is leven een hele kluif waar ik mijn tanden op kapot bijt. Joep Dohmen is de man die levenskunst als praktische filosofie in Nederland onder de aandacht heeft gebracht. Hij krijgt nogal eens kritiek, alsof levenskunst bij hem alleen zou gaan over het streven naar geluk. Levenskunst als praktische filosofie is voor Dohmen het ontwikkelen van een levenshouding omdat dat volgens hem broodnodig is: ‘We zijn kwetsbare wezens. We moeten leren omgaan met de dood, geboorte, eenzaamheid of de vraag of God bestaat. Dat is geen falen – dat hoort bij het leven. Verdriet, emoties, vergissingen: zij maken ons tot kwetsbare maar ook mooie mensen. Dat is een ander mensbeeld dan het dominante dat zegt dat je onafhankelijk, groot, sterk en onkwetsbaar moet zijn.’

Omgaan met dat wat er is tussen wieg en graf zoals wij zijn, kwetsbare wezens, dat is geen eenvoudige opdracht. In de buitenwereld kan de indruk gewekt worden dat het ultieme leven er één is van rozengeur-en-maneschijn, we hoeven ons niet door reclames en marketinghandige titels te laten leiden. We kunnen het dichter bij huis zoeken, bij onszelf. De lijd-momenten vragen een bewuste levenshouding: hoe wil jij met ons omgaan? Onze antwoorden zullen verschillend zijn, ook als we hetzelfde meemaken. Daar waar de één heftig reageert zal de ander in stilte schouwen. Omdat we allemaal een eigen wijze hebben van het omgaan met leven. Het is een kunst op zich om dat voor onszelf te ontdekken.

Hou me te goede, sprankelen kan altijd – laat het geen moeten worden.

het citaat van Dohmen komt uit: http://www.zinweb.nl/zinlog/2011/04/19/de-stroom-opvoeden-tot-levenskunstenaar