Lef en leiderschap


Of het nu gaat om leidinggeven aan jezelf of aan anderen, persoonlijk leiderschap vraagt helderheid: weten wat je wilt, kunt en laat zien. Maar, is dit wel zo helder?

Hannah Arendt (1906-1975) spoorde ons aan tot drie zaken:
• zelfdenken
• jezelf laten zien, je stem laten horen
• verantwoordelijkheid nemen

In Lef en leiderschap gaan we helderheid creëren aan de hand van de socratische methode Kralenspel. Het wordt een dag van zelfonderzoek, aansluitend bij persoonlijke ervaringen, in een omgeving waar aandacht is en rust.
Reflectie, het goede gesprek en wederzijdse inspiratie – in een groep van max. 6 mensen – creëren bewustzijn. Inzicht leidt tot handvatten voor nieuw handelingsperspectief, tot een uitspraak over jouw persoonlijk leiderschap.

Hannah Arendt (1906-1975) was bij uitstek een filosoof die de dialoog aanging met zichzelf en anderen “omdat ik het wil begrijpen”. 

‘Lef en leiderschap’ daagt uit om persoonlijk steviger te gaan staan voor wie je bent, wat je wilt betekenen en waarvoor je verantwoordelijkheid wilt nemen. “Verschijn,” zou Arendt zeggen. Heb de moed om jezelf te laten zien, vanuit moreel leiderschap.

Deze dag wordt verzorgd door Ria Pool Meeuwsen, praktisch filosoof, zakelijk leider La Scuola en opgeleid in de school van Jos Kessels tot begeleider Kralenspel. Ria begeleidt vanuit de socratische visie dat elk mens door zelfonderzoek en interne dialoog in staat is om eigen antwoorden te vinden. Bij La Scuola krijg je de ‘vrije ruimte’ om jezelf onder woorden te brengen.

Socrates (469-399 v.Chr.) daagde de inwoners van Athene uit om afscheid te nemen van hun oude ideeën en op zoek te gaan naar wat waar en echt is. Hij bedreef ‘geestelijke verloskunde’ om anderen aan het denken te zetten en uit hun vooroordelen te bevrijden.

• particulieren en zzp’ers: € 175 incl. btw, door werkgever betaald: € 350 incl. btw | inclusief lunch en materiaal

• 7 juni 2019, van 10.00 – 16.30 uur

• La Scuola, Kooikerlaan 27, Nootdorp

• inschrijven (naam, adres, woonplaats, 06-nummer): lascuola@xs4all.nl

Over La Scuola | filosofie voor professionals
Met ‘Filosofie voor professionals’ brengt La Scuola filosofische kennis en praktische technieken naar de werkpraktijk van alledag. Allen die willen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en professionele attitude kunnen bij La Scuola terecht. Er zijn dagen waarin het gedachtengoed van een bepaalde filosoof centraal staat, waar een concrete methodiek wordt geïntroduceerd of waar persoonlijke ontwikkeling het streven is.
La Scuola staat voor scholé, vrije ruimte. Een plek voor bezinning op werk- en levenservaringen.