July Koster | Amsterdam

July Koster

Stel, we beschouwen ons leven als een levend kunstwerk, iets wat we kunnen vormgeven. Dan is levenskunst het geheel aan activiteiten dat ervoor zorgt dat we het leven leiden dat bij ons past, dat authentiek is en in overeenstemming met onze waarden. Om dit leven vorm te kunnen geven is het nodig om inzicht te verkrijgen in jezelf, je idealen, je handelen en in de levensvragen waar iedereen mee te maken krijgt.

Maar het is niet altijd eenvoudig je eigen leven de vorm te geven die je had bedacht. De tijd waarin we leven verandert snel en is veeleisend. We maken keuzes en nemen beslissingen, waarvan we de consequenties niet geheel overzien. Of er zijn ingrijpende gebeurtenissen waardoor het leven heel anders verloopt. Levenskunst richt zich niet op het oplossen van een psychologisch probleem, maar op het in de hand nemen van je leven, door de reflectie op je ervaringen en het onderzoek naar de waarden en overtuigingen die aan je handelen ten grondslag liggen.

Levenskunst is tijd, zorg en aandacht besteden aan de kwaliteit van je leven.

www.wandelcoaching.com
06 30733795