Jos de Munnink | Wageningen

“Door mijn werkervaring op het gebied van geestelijk welzijn ken ik de vragen, de twijfels en persoonlijke belemmeringen die men ervaren kan in het dagelijks leven. Gelukkig ken ik ook de stappen om in beweging te komen; om je te ontwikkelen en meer vanuit eigen kracht te leven. Ik begeleid mensen bij het ontwikkelen van inzicht en vrijheid om zo nieuwe perspectieven te vinden en deze ook daadwerkelijk uit te voeren. Hierdoor komen mensen dichter bij zichzelf te staan en geven hun leven meer inhoud en richting. Belangrijk daarin vind ik dat je kennis neemt van je patronen én vaardigheden ontwikkelt om daadwerkelijk te ervaren. Ook van belang is dat je persoonlijke waarden ontwikkelt waarop je kunt koersen en natuurlijk dat je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen handelen.”

Jos werkt meer dan 30 jaar in de geestelijke gezondheidszorg en heeft verschillende opleidingen en trainingen gevolgd in het begeleiden van mensen met psychische problemen. Hij is gespecialiseerd in Mindfulness, Acceptence and Commitment Therapy (ACT) en morele reflectie. Als GGZ hulpverlener heeft hij een ruime ervaring met individuele behandeling en met groeps- en trainingswerk. Naast zijn werk voor Zin-in-Zicht is hij verbonden aan GGNet (instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg in Oost Gelderland, Apeldoorn e.o.). Hij is daar werkzaam als programma- en gespreksleider moreel beraad en is Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ. Jos geeft ter preventie van stress- en stemmingsklachten cursussen zoals mindfulness, Voluit Leven, Leven met een chronische ziekte en Beter Slapen. Hij spreekt regelmatig op symposia en nascholings- en informatiebijeenkomsten en is daarnaast psychosociaal therapeut, mindfulnesstrainer en filosofisch practicus.

Zin-in-Zicht is een eenmanspraktijk van Jos de Munnink(1960). Met aandacht, betrokkenheid en humor stimuleert hij op zorgvuldige en vragende wijze het zoekproces naar eigen kracht en authenticiteit bij mensen.

06-289 39 669
www.zin-in-zicht.nl