Humanistisch pastoraat

‘Waar doe ik het voor?’, ‘hoe moet ik verder?’, ‘wie ben ik?’. Herken je deze vragen? Allemaal struikelen we door het leven. Soms is het moeilijk overeind te blijven. Dan is er pastorale of geestelijke zorg. Tijdens het gesprek kunt u, kan jij je hart luchten. Wij weten dat dat dat zin heeft. Dat het helpt als er iemand is die luistert en meeleeft. Bij ons kun je op verhaal komen.

‘Al het leed wordt dragelijk als het wordt ingepast in een verhaal, als je er een verhaal over vertelt.’ Hannah Arendt

Bij La Scuola komen mensen met verschillende levensovertuigingen. Wij werken vanuit humanistische waarden zoals zelfdenken en zelfzorg, verantwoordelijkheid en verbinding. We staan voor inclusief samenleven waar iedereen zijn eigen plek heeft, ongeacht levensovertuiging, seksuele geaardheid of huidskleur.

Begeleiding: humanistisch geestelijk verzorger Ria Pool Meeuwsen 

• € – (er zijn geen kosten aan verbonden)

• bij u/jou thuis, telefonisch of vanaf juni 2023 in onze praktijkruimte in Hattem

• meer informatie en aanmelden: bel 06 52 373 378 of mail naar: lascuola@xs4all.nl

Het leven is vaak ongerijmd, onlogisch. Het loopt een tijdje vloeiend en dan begint het te haperen. Gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in ons bestaan, in onze existentie. Allerlei vragen komen dan voorbij, bijvoorbeeld de vraag ‘Waarom?’. La Scuola is een plek voor bezinning op existentiële ervaringen en levensvragen. Praten helpt.

Bekijk anders dit filmpje. Een heldere vertelling over wat geestelijke zorg kan betekenen – in elke levensfase. Gaby Jacobs, hoogleraar geestelijke verzorging Universiteit voor Humanistiek Utrecht, vat levensvragen kernachtig samen in vier thema’s:

  • breukervaringen (verlies, gezondheid, scheiding, nieuwe baan)
  • onzekerheid (bestaansonzekerheid, keuzestress, toekomstangst)
  • maatschappelijke grenssituaties (geweld in allerlei vormen: uitsluiting, intimidatie, grensoverschrijdend gedrag)
  • morele spanningen, stress (iets moeten doen wat niet strookt met eigen waarden)

Wat dit alles kenmerkt is, dat de behoefte aan zingeving onder druk komt te staan. Mensen gaan zoeken naar antwoorden op vragen als ‘waar doe ik het voor?’, ‘hoe moet ik verder?’, ‘wie ben ik?’.
Of je nu studeert, werkt of leeft met andere dagelijkse bezigheden, een zinvol gesprek helpt. We zoeken samen naar woorden.

‘Mensen moeten op verhaal komen. Letterlijk en figuurlijk, Als we onze vreugde en verdriet, ons vallen en opstaan niet vormgeven in een vertelling met kop en staart, gaan we op de tast door het bestaan. We kunnen niet zonder een zekere ordening, hebben minimaal hoop op een houvast nodig. (…)
We herschrijven voortdurend het verhaal van ons ‘ik’, dat bovendien onophoudelijk in ontwikkeling blijft.’
Frénk van der Linden, uit Onder Hollandse Helden.

‘Wie iemand is of was kunnen wij alleen te weten komen wanneer wij het verhaal kennen waarvan hij zelf de held is, zijn levensbeschrijving. De held is geen heldenfiguur. De associatie met moed zit in de bereidheid om te handelen en te spreken. Om de wereld in te stappen en aan het eigen levensverhaal te beginnen.’
Hannah Arendt

illustratie:
Jeroen Krabbe, Zin in Kunst