Hoe te leven?

Tijd voor verandering, inspiratie, meer diepgang? In vijf gesprekken gaan we op zoek. We pakken vragen aan als ‘Wie ben ik, waar leef ik voor, wie wil ik zijn?’. Leidraad is het boek Aanwijzingen voor het goede leven, levenskunst en de zoektocht naar zin van praktisch filosoof Erik Pool, plus de bijbehorende podcast. Hoe geef jij jouw leven vorm?

Voor La Scuola is theoretische kennis niet belangrijk, maar zelfkennis. Dat betekent zoeken, bevragen en jezelf onder woorden brengen.

“Ik heb verschillende van mijn vrienden/collega’s enthousiast hierover verteld en noemde daarbij het aangename contrast tussen het abstracte van het boek en het concrete, persoonlijke, meer alledaags existentiële van de persoonlijke gesprekken, het plezierige van de ‘blended’ benadering: een – voor mij vaak wat lastig en abstract, maar ook prikkelend – boek, de podcasts, de achterkantvertellingen en de gesprekken daarover met Ria.” een deelnemer

Over Aanwijzingen voor het goede leven
Aanwijzingen voor het goede leven verkent wat nodig is om je leven in vorm te krijgen. Wat houdt je bezig? Aanwijzingen voor het goede leven biedt een optimistische visie op het bestaan. In een hartstochtelijk pleidooi voor beoefening van de levenskunst wordt de lezer vragenderwijs verleid tot zelfonderzoek, dialoog en ontmoeting. Ken jij jezelf? Zorg jij goed voor jezelf? Hebben we elkaar nodig? Het boek geeft te denken en zet aan tot handelen. Kan jouw leven een kunstwerk zijn? Wil je dat, heeft dat zin?
Rekening houdend met mensen met een niet-filosofische achtergrond benut schrijver-praktisch filosoof Erik Pool klassieke en hedendaagse denkers voor onderbouwing van een ‘eigen-wijze’ opvatting die uitmondt in de vraag: Betekent jouw leven genoeg?

• totale prijs: € 395, excl. 21% btw | inclusief Aanwijzingen voor het goede leven t.w. € 27,50

• data en tijd: samen af te spreken. Om de twee weken een gesprek.

1e gesprek, kennismaking, bespreken persoonlijke thema’s en uitreiking boek

2e gesprek
Lukt het ons er iets goeds van te maken?
Vertrek | waarde en gewicht van het goede leven
Leef jij met een visie?
Onderweg | de filosofie van de levenskunst

3e gesprek
Weet jij wat jou bezighoudt?
Leven | De ongewoonheid van het alledaagse
Voel jij je vrij?
Vrijheid | Het optimisme van de vrijheid

4e gesprek
Word jij wie je wilt zijn?
Zelfontwikkeling | De ontplooiing van het zelf
Zorg jij goed voor jezelf?
Zelfzorg | De zes facetten van sociale zelfzorg

5e gesprek
De betekenis van jouw bestaan

Thuiswerk: voorafgaand aan het gesprek lees je een gedeelte uit het boek. Je luistert naar de bijbehorende radiovertelling en lees de achterkantvertelling van die aflevering. Houd rekening met ongeveer 5 uur lees- en luistertijd per keer, tussen de gesprekken door. Deze vorm geeft jou houvast.

• via Teams of live in Hattem

• begeleiding: Ria Pool Meeuwsen

• aanmelden: lascuola@xs4all.nl (naam, telefoonnummer)

Lees meer over La Scuola onderaan deze webpagina of onder Over ons in het menu bovenaan de pagina.

“Het idee even stil te kunnen staan bij wat er speelt in mijn leven en dat te doen in een duidelijke structuur, het boek, en onder begeleiding, dat sprak me aan.”
een deelnemer

“Wandelend” met mijn verstand en gevoel door de aanwijzingen van het boek van Erik gaf mij aanleiding om reflecterend terug te kijken naar mijn eigen leven.
Hoe en wat heb ik tot nu toe gedaan inzake ‘het goede leven’. Vertaald naar de levensfase waarin ik mij nu bevind is ‘het goede leven’ voor mij:
“Hoe kan ik goed en waardig en goed oud worden?”. Ik volgde de hoofdstukken van het boek en probeerde antwoord te geven aan de gestelde vragen.
Dit vormde de basis van mijn achterkantvertelling waar ik geprobeerd heb antwoord te vinden op mijn eigen vraag.
Door dit proces kreeg ik aardig wat inzichten over mijzelf en “Mijn Goede Leven”.
Dankbaar en met een gevoel van warmte denk ik terug aan die vertrouwensvolle en inspirerende vijf  gesprekken.
een deelnemer

“Nogmaals dank voor de zachtmoedige, respectvolle en uitnodigende wijze waarop je begeleidde.”
een deelnemer

Want zelfontwikkeling is ‘je zelf’ voortdurend bevragen, testen, uitdagen, beschouwen, bewerken en zonodig met anderen bespreken, zodat je steeds beter doorkrijgt hoe de dingen in jouw leven en in jouw ‘zelf’ werken. Dat inzicht lijkt me een belangrijke bouwsteen van zelfkennis, waar, zoals Socrates ons voorhoudt, alle wijsheid mee begint. Het goede leven stoelt op een reëel beeld van wie jij bent en bezig bent te worden. Heb je een goed beeld van je eigen ontwikkeling? (…) Het spel van jezelf en zelfontwikkeling is ongelooflijk genuanceerd en fijnmazig. Dit onderwerp leent zich niet voor ‘grote stappen, snel thuis’. Wie een postzegelverzameling beheert, kan dat niet met tuingereedschap doen. Wie zichzelf wil beheren, heeft een loep, een pincet en zachte handschoenen nodig. Zelfontwikkeling vergt fijnzinnige instrumenten, dat is niet anders. Dergelijk instrumentarium is niet zomaar beschikbaar, het vergt tijd en aandacht om ze te verwerven en op jouw eigen leven afgestemd te krijgen.’
uit: de podcast Zelfontwikkeling | De ontplooiing van het zelf

Een eigen levenshouding ontwikkelen vraagt zelfonderzoek, interesse in de ander en een – misschien nieuwe – blik van kijken met verwondering: wat bedoel je, wil je me daar meer over vertellen? Door samen naar woorden te zoeken, door elkaar te bevragen worden we wijzer, rijker en ontwikkelen we een eigen levensvisie. Het is dus ook een avond van oefenen in dialogische vaardigheden: luisteren, kort en bondig spreken, vragenstellen. Praktische filosofie voor niet-filosofen op zoek naar invulling van ‘het goede leven’ of, zou Aristoteles zeggen ‘een gelukt leven’een gebildet leven (Joep Dohmen).