Koffiegroep in Hattem

Samen met Stichting Welzijn Hattem organiseert Ria de koffiegroep Een goed gesprek. De deelnemers praten over allerlei onderwerpen die gaan over leven en samenleven, waarbij het niet gaat om boekenwijsheid, maar om persoonlijke ervaringen en inzichten.

Ria is werkzaam als praktisch filosoof en zelfstandig geestelijk verzorger. Al jaren ondersteunt zij mensen bij levensvragen en ingrijpende ervaringen.  Betrokken en doortastend als ze is, leidt ze de gesprekken met een zekere lichtheid in goede banen. Daardoor wordt de koffie-ochtend geen meningenfabriek, maar een waar naar elkaar geluisterd wordt.

Ria: “Lijkt het je fijn om in een kleine groep open en nieuwsgierig met elkaar te praten over wat jij belangrijk vindt in het leven?  Wil je graag horen hoe anderen daarover denken en wil je je laten inspireren? De deelnemers van vorig jaar ontdekten dat vragenstellen veel prettiger is dan meninggeven. Ze ervaren dat het diepgaande gesprekken zijn. Het zijn gesprekken waar we soms stil luisteren, maar waar we ook samen genieten.”

De data zijn woensdag 12, 19, 26  juni, (3 juli niet) 10 juli en vervolgens elke woensdag.
Vanaf 10.15 uur bent u welkom, het gesprek is van 10.30-11.30 uur

Waar: De Salon in de Marke, Daendelsweg 2
U hoeft zich niet aan te melden voor deze gratis koffie-ochtenden. U kunt op elk moment binnenlopen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Bernadette Verbiesen, Stichting Welzijn Hattem, tel. 038 4432881
Ria Pool Meeuwsen, La Scuola, tel. 06 52 373 378