Het academiestatuut (missie, visie en waarden)

Levenskunst is een ‘way of life’. Het voegt betekenis toe, is zin-gevend. In onze tijd kunnen wij zelf kiezen hoe wij willen leven. Maar wie heeft ons geleerd hoe we ons leven kunnen vormgeven? Waar kun je in een beschermde omgeving ontdekken wat bij jou past? Waar kun je reisgenoten ontmoeten met hetzelfde verlangen om samen goed te leven, te genieten? In onze wereld, in de tijd waarin wij leven, hebben we een plek nodig waar je praktijkgericht wordt begeleid op het gebied van de levenskunst.

We zijn gebaat bij een eigen levenshouding, bij natuurlijk leiderschap, in het besef dat kwetsbaarheid en afhankelijkheid bij het leven horen. We zijn gebaat bij sociale zelfzorg, bij bewust werken aan het goede leven, voor onszelf en voor de mensen met wie wij samenleven.

Missie

La Scuola | academie voor levenskunst levert een bijdrage aan een eigentijdse invulling en toepassing van het filosofische concept ‘levenskunst’. Het is haar ambitie om de kwaliteit van leven en samenleven te versterken.

De academie put uit de tradities van de westerse en oosterse filosofie, het christendom, het jodendom, de islam en het humanisme.

La Scuola is een vrijplaats voor denkers en doeners die leven en samen leven bewust ter hand nemen. De academie biedt hen een platform voor creativiteit, bezinning en inspiratie. Onder begeleiding van gedreven mentoren reikt La Scuola gevarieerde leer- en werkvormen aan. Kunst en cultuur zijn inspiratiebronnen voor creatieve werkvormen.

Visie

La Scuola vertrouwt op de ontmoeting, op de kracht van de verbinding en op respect voor verschillen. Onder respect verstaat La Scuola: met elkaar omgaan in  dialoog en leren van ‘anders zijn’. We spreken en leven met elkaar vanuit de eigen opvatting en waarderen het dat de ander dat ook doet. We toetsen onze eigen opvattingen, stellen deze bij en proberen ons in de ander te verplaatsen. De ultieme uitkomst is dat we werken aan gezamenlijke horizonten: hoe kunnen wij verder (samen)leven?

Vanuit deze gedachte hanteert de academie de volgende definitie van levenskunst: ‘Levenskunst is bewust werken aan, en beleven van, de eenwording van mijzelf, met mijn leven en de wereld om mij heen.’

Met vragen als:
•        Wie ben ik?
•        Wat drijft mij?
•        Waar ben ik toe in staat?
•        Wat vind ik waardevol?
•        Hoe leef ik samen?
•        Wat betekent doodgaan voor mijn leven?

Waarden van La Scuola

De academie wil de volgende waarden hanteren en respecteren. Door ze als begrippenparen te presenteren, krijgen ze meer betekenis en lading.

Zelfbeschikking & Authenticiteit

Door te handelen of niet te handelen, geef je antwoord op het leven. Als je dat doet vanuit je authentieke (originele) ik, ben je trouw aan jezelf en aan het leven dat bij jou past.

Erkenning & Diversiteit

Erkenning van je zelf en de ander leidt tot echt ontmoeten. Verschillend zijn is het gemeenschappelijke dat de ontmoeting betekenis geeft.

Verbinding & Schoonheid

Ondanks ieders uniciteit is leven geen alleengang. Herkenning van schoonheid geeft relaties kans.