Heb jij tijd?

essay 'Heb jij tijd?'

Inzicht in de betekenis van tijd en een doorleefd besef van de eigen kwetsbaarheid zijn wezenlijk voor goed leiderschap. Dat betoogt praktisch filosoof Erik Pool in ‘Heb jij tijd? – over kwetsbaarheid en de kunst van het leiderschap’.

Wie leiding wil geven zal de leiding moeten nemen – om te beginnen over het eigen leven. Want leiderschap, in werk of privé, begint bij een goed ontwikkelde levenskunst: een eigentijdse vorm van praktische filosofie die zoekt naar ‘het goede leven’ en wortelt in de Grieks-Romeinse wijsbegeerte. ‘Heb jij tijd?’ schetst filosofische en culturele perspectieven op tijd, vergankelijkheid en sterfelijkheid en biedt op die manier een gevarieerde verdieping van de filosofie van de levenskunst.

Het essay is tegelijk een persoonlijke zoektocht die uitmondt in wat Pool ‘het concentratiepunt van de levenskunst’ noemt. In dit ‘concentratiepunt’ ballen alle leiderschapskwaliteiten samen die vereist zijn om ‘het goede’ te kunnen doen op ‘momenten van de waarheid’. Pool betoogt dat leiderschap een samenspel is van vakmanschap en meesterschap en laat zien welke ‘zelftechnieken en levenskunsten’ in evenwicht moeten zijn om ‘kunstzinnig meesterschap’ te verwerven.

‘Heb jij tijd?’ is niet een gewoon filosofisch essay over tijd en vergankelijkheid – het biedt een ongewone visie op moderne leiderschapsvragen. Zo is Pool er opnieuw in geslaagd een klassiek thema op eigenzinnige wijze te benaderen. Net als in zijn eerdere essays over zelfzorg, vrijheid en emoties daagt hij de lezer uit tot reflectie en zelfonderzoek. Dat doet hij in de socratische traditie met een essay waarvan de titel een vraag is.

Erik Pool (1961) is gecertificeerd filosofisch practicus en mede-initiatiefnemer van het ‘Gilde van Filosofisch Practici’. Radio 1 (‘Dit is de zondag’) typeerde hem als “een man die vindt dat we meer tijd moeten nemen voor echte levensvragen”. Pool begeleidt socratische gesprekken en verzorgt lezingen en workshops over levenskunst. Samen met zijn vrouw startte hij de academie voor levenskunst, ‘La Scuola’. In hun praktijk voor individuele begeleiding ‘werkmetLef’ begeleiden zij vanuit de filosofische traditie individuen en teams op werk- en levensvragen. Pool doet dit naast zijn reguliere werk als interim-manager bij overheidsorganisaties.

‘Heb jij tijd?’ is Pools vierde publicatie in een reeks essays waarmee hij toewerkt naar een overzichtswerk over de filosofie van de levenskunst. Eerder verschenen titels: ‘Zorg jij goed voor jezelf?’, ‘Voel jij je vrij?’ en ‘Durf jij te voelen?’.

bestelinformatie

€ 12,50 incl. porto
(excl verzendkosten)
ISBN 978-90-818106-5-4
Te bestellen bij boekhandels en bij ons: lascuola@xs4all.nl