Hannah Arendt Vertelling

hannah arendt, la scuola

Deze tijd vraagt een heldere stem. La Scuola heeft het initiatief tot de Hannah Arendt Vertelling genomen. Deze vertelling is een verhaal over leven en samenleven, hét thema van deze Duits-Amerikaanse denker en activist, naar wie de vertelling is genoemd. Een ‘verteller’ spreekt niet alleen over een persoonlijke ervaring, maar zet dit in de context van het belang van samen leven en samen werken om een goed leven in een vredige, rechtvaardige maatschappij te kunnen ‘waar-maken’.

De keuze om de vertelling op deze manier vorm te geven is bewust gemaakt. Het is de kunst om niet vrijblijvend, maar verplichtend deel te nemen aan het maatschappelijke debat over de problemen, uitdagingen en kansen van deze tijd. Mensen hebben visies nodig, vergezichten, maar meer nog hunkeren zij naar daden en stappen voorwaarts die concreet en menselijk zijn. De vertelling is daarom naar Arendt vernoemd, zodat haar pleidooi voor een menswaardige samenleving meer aandacht krijgt.

De eerste Hannah Arendt Vertelling vond plaats op 16 april 2016 tijdens het Festival van het goede leven in Twente. De verteller was Erik Pool, schrijver, directeur Participatie bij de rijksoverheid (ministerie van Infrastructuur en Milieu), filosofisch practicus en mede-oprichter van La Scuola. Beluister en lees zijn Hannah Arendt Vertelling.

“Het is een treurige waarheid dat het meeste kwaad wordt gedaan door mensen die niet kiezen tussen goed of kwaad.”

Lees meer over Hannah Arendt….

La Scuola is in 2010 gestart met het verzorgen van levenskunstlezingen. In 2016 kregen deze de naam van Hannah Arendt.
Op 21 maart 2020 verzorgt Daan Roovers, Denker des Vaderlands, de Hannah Arendt Vertelling.

Dit zijn alle lezingen vanaf 2010:
2019 Marja van Bijsterveldt
2018 Frénk van der Linden
2017 Job Cohen
2016 Bas Verkerk
2016 Erik Pool
2016 Joep Dohmen
2015 Lex Bohlmeijer
2014 Annemieke Schrijver
2013 Dick Kleinlugtenbelt
2012 Catharina de Haas
2011 Ria Pool Meeuwsen
2010 Erik Pool