Een goed gesprek

Luisteren, troosten, een goed gesprek… Of het nu gaat om verdriet of angst, verlies of rouw, uitsluiting of stress, wij leven en denken mee. Het is soms moeilijk om woorden te vinden als je knel zit. Als je bent vastgelopen. Wij helpen daarbij.

Allemaal struikelen we door het leven. Soms is het lastig om overeind te blijven. Op zo’n moment helpt het om te praten. U/jij kan je hart luchten. Wij weten dat dat dat zin heeft. Dat het steun geeft als er iemand is die onbevooroordeeld luistert en meeleeft. Bij ons kun je op verhaal komen. Een goed gesprek over wat echt belangrijk is, maar ook over verlies en verdriet en wat dat met jou doet. Levenspijn en levensvreugde, ze liggen dichtbij elkaar, maar soms gaapt er een groot gat…

‘Al het leed wordt dragelijk als het wordt ingepast in een verhaal, als je er een verhaal over vertelt.’ Hannah Arendt

Bij ons komen mensen van verschillende leeftijden en levensbeschouwingen. Wij geloven dat een gesprek van mens tot mens kan, ongeacht levensfilosofie of geloof.

• begeleiding: Ria Pool Meeuwsen 

• € gratis

• bij u/jou thuis, telefonisch, in onze praktijkruimte in Hattem of wandelend in de omgeving

• meer informatie en aanmelden: bel 06 52 373 378 of mail naar: lascuola@xs4all.nl

Waarom???
Het leven is vaak ongerijmd, onlogisch. Het loopt een tijdje vloeiend en dan begint het te haperen. Gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in ons bestaan, in onze existentie. Allerlei vragen komen dan voorbij, bijvoorbeeld de vraag ‘Waarom?’. La Scuola is een plek voor bezinning op existentiële ervaringen en levensvragen.

Gaby Jacobs, hoogleraar geestelijke verzorging Universiteit voor Humanistiek Utrecht, vat levensvragen samen in vier thema’s:

  • breukervaringen (verlies, gezondheid, scheiding, nieuwe baan)
  • onzekerheid (bestaansonzekerheid, keuzestress, toekomstangst)
  • maatschappelijke grenssituaties (geweld in allerlei vormen: uitsluiting, intimidatie, grensoverschrijdend gedrag)
  • morele spanningen, stress (iets moeten doen wat niet strookt met eigen waarden)

Wat dit alles kenmerkt is, dat de behoefte aan zingeving onder druk komt te staan. Mensen gaan zoeken naar antwoorden op vragen als ‘waar doe ik het voor?’, ‘hoe moet ik verder?’, ‘wie ben ik?’.
Of je nu studeert, werkt of leeft met andere dagelijkse bezigheden, een zinvol gesprek helpt.

‘Mensen moeten op verhaal komen. Letterlijk en figuurlijk, Als we onze vreugde en verdriet, ons vallen en opstaan niet vormgeven in een vertelling met kop en staart, gaan we op de tast door het bestaan. We kunnen niet zonder een zekere ordening, hebben minimaal hoop op een houvast nodig. (…)
We herschrijven voortdurend het verhaal van ons ‘ik’, dat bovendien onophoudelijk in ontwikkeling blijft.’
Frénk van der Linden, uit Onder Hollandse Helden.

La Scuola
Deze begeleiding wordt u aangeboden door La Scuola – in 2009 in Delft gestart en in 2023 verhuisd naar Hattem. La Scuola ondersteunt mensen in hun zoektocht naar de vraag ‘wie ben ik, hoe wil leven en samenleven?’. Deze eeuwenoude filosofische vraag is een vraag van nu.
La Scuola staat voor praktische filosofie, ook wel levenskunst genoemd. Deze ‘kunst het leven goed te leven’ vraagt ons te reflecteren op belangrijke levensvragen (het leven niet onbewust voorbij te laten gaan) en onze eigen daden en levenshouding daarbij aan te laten sluiten. Hannah Arendt zegt dat mensen steeds opnieuw kunnen beginnen om iets nieuws te creëeren, ook als het om henzelf gaat. Dat is levenskunst.
De humanistische waarden zelfdenken en zelfzorg, vrijheid en verantwoordelijkheid, individualiteit en verbinding sluiten hier naadloos op aan. We ontwikkelen ons als mens in relatie tot anderen. Regie nemen, zelf nadenken en handelen zijn sleutelbegrippen. Regie nemen voor zover het kan… Hier zit vaak de pijn. Want regie-nemen betekent niet dat het wordt opgelost, dat je ‘iets onder controle krijgt’. Hoe je omgaat met pijn, met onmacht, het gevoel van regie-loos zijn, hoe je leert te verdragen, daar begint de levenskunst.

La Scuola wil haar bijdrage leveren aan een gemeenschap van inclusief samenleven waar iedereen zijn eigen plek heeft, ongeacht levensovertuiging, seksuele geaardheid of huidskleur.

illustratie:
Jeroen Krabbe, Zin in Kunst