Frits de Lange

Elk mens heeft tot zijn laatste ademtocht een elementaire vrijheid tegenover zijn eigen levensgeschiedenis, de vrijheid van de beslissing om haar te berouwen en te beamen.

Frits de Lange – De mythe van het voltooide leven