Filosofie voor professionals

stoelen, zingeving, filosofie, levenskunst
Ook op de werkvloer is verdieping en bezinning nodig. Juist als het moeilijk gaat. Ons platform voor filosofie voor professionals verzorgt leiderschapstrainingen en cursussen in transitie van organisatie en teams. Ethiek op de werkvloer: socratische sessies over ethische kwesties, organisatiedilemma’s en visie-ontwikkeling, maar ook ‘het Kralenspel’, een visieontwikkeling tot op het diepste niveau, hoort bij ons aanbod.

In 2018 bieden we een aantal cursussen met open inschrijving aan: filosofie voor professionals.
In november:
de Masterclass Socratisch Coachen!
de workshop Kralenspel, een socratische methode.
Lees nu al ‘kralenspel in een notendop‘.

Ook het reguliere activiteitenprogramma van La Scuola als school voor praktische filosofie biedt voor individuen volop mogelijkheden om te werken aan een zelfbewuste werk- en levenshouding. Kijk op onze website onder Activiteiten. Veel deelnemers gebruiken o.a. socratische gesprekken en meerdaagse activiteiten om hun vaardigheden te vergroten en hun gedachten te scherpen. Persoonlijk leiderschap, morele volwassenheid, communicatie, maar ook thema’s als keuzes-maken, afscheidnemen door ziekte, ontslag of pensioen, zijn thema’s die regelmatig voorbij komen.
Is een 1-op-1 gesprek meer gewenst, maak dan een afspraak.

Organisaties functioneren beter met zelfbewuste medewerkers. Door deel te nemen aan de activiteiten van La Scuola werk je aan de versterking van natuurlijk leiderschap, thuis en op het werk. La Scuola staat voor een krachtige verbinding tussen individu en team, en tussen privé en werk. Gedreven zoeken de begeleiders vanuit een socratische houding mee naar zinvolle antwoorden op werk- en levensvragen. Met lef, bezield vanuit het hart – en met verstand van zaken.