Ellen Pieters

Ellen Pieters, academie voor levenskunst, Aanwijzingen voor het goede leven
Op vrijdag 14 november werden citaten uit ‘Aanwijzingen voor het goede leven’ levendig door Ellen Pieters voorgedragen:

Wat is de zin?

Al onze vragen
aan en over het leven dat we leiden,
ballen samen
in één prangende kwestie.
Kortweg
en voor sommigen pijnlijk geformuleerd:
‘Doe ik ertoe?’

Drie kleine,
eenvoudige woorden
die dieper graven
dan de ingewikkeldste formuleringen doen.

Wat is de zin
van wat ik doe,
meemaak, nalaat,
wens, verlang,
verpruts, presteer?

Soms is ‘ik’ vervangen door ‘het’:
wat doet het er allemaal toe?
Heeft het nog zin?

Zelfs als we trots zijn
op wat we realiseren,
zelfs als het grootste deel
van een ‘succesvol’ leven
al achter ons ligt,
kan de lucht
zwanger blijven
van die vraag:

‘Doet het er eigenlijk wel toe,
hoe ik leef,
wie ik was
en bezig ben te worden?’

Doe ik ertoe?

Aandacht

Wij, moderne westerlingen,
hebben geen houvast meer
en dolen als verlatenen rond.
De levenskunst legt daar de vinger op
en daagt ons uit
de ethische kwesties van ‘het goede leven’
met hernieuwde belangstelling serieus te nemen.
Het gemeenschappelijke in de pleidooien voor een hernieuwde levenskunst
is niet de terugkeer naar klassieke idealen
of een conservatief herstel van oude waarden,
maar het verlangen dat mensen bij zichzelf te rade gaan
en de vraag serieus nemen en samen onderzoeken
waar het in dit leven of in hun leven werkelijk om draait
of zou moeten draaien.
Het persoonlijk onderzoek daarnaar
wordt belangrijker geacht
dan het vinden
van een gemeenschappelijk antwoord.
Wij,
moderne westerlingen,
hebben geen houvast meer
en dolen als verlatenen rond.

Kunstwerk

Levenskunst
is het alledaagse woord
dat het gewoonste leven van mensen
opnieuw in de spotlights zet
en het de glans geeft
waarop wij verliefd kunnen worden.
Want de meest voor de hand liggende vraag
roept het meest onverwachte in ons wakker:
‘Waarom is dit huis, deze lamp, wel een kunstwerk en mijn leven niet?’

Ja, waarom niet?

Waarom zouden wij onszelf niet kunnen zien
als artistieke, creatieve geesten
die in de werkplaats van het bestaan
het eigen leven leren boetseren,
draaien en vormen, kneden en hervormen,
vervolmaken en zo mogelijk zelfs voltooien en afronden
indien het de vorm krijgt die ons past,
die ons in ethische én esthetische zin
behaagt en bevredigt,  bevrucht en bevrijdt?

Ja, waarom niet?

Bekijk de video
Foto: Gerard Oonk | www.gofoto.nl