Eigenwijs

Tijd voor verandering, inspiratie, op zoek naar houvast? Vijf avonden gaan we op zoek naar eigen aanwijzingen: Hoe sta ik in het leven? Waar leef ik voor? Betekent mijn leven genoeg? We onderzoeken wat de ideeën in het boek ‘Aanwijzingen voor het goede leven, over levenskunst en de zoektocht naar zin’ van praktisch filosoof Erik Pool voor ons persoonlijk betekenen. Eigen wijsheden worden onderzocht en aangescherpt. Doel is het ontwikkelen van een eigen levensfilosofie.

Voor La Scuola is niet filosofische kennis belangrijk, maar zelfkennis. Samen zoeken en elkaar bevragen – in een kleine groep van max. 6 deelnemers – helpen daarbij. Een setting van veiligheid en vrijheid om je eigen situatie onder woorden te brengen.
La Scuola biedt deze cursus voor de 11e keer aan.

“Ik heb verschillende van mijn vrienden/collega’s enthousiast verteld over de cursus. En noemde daarbij het aangename contrast tussen het abstracte van het boek en het concrete, persoonlijke, meer alledaags existentiële van de groepsbijeenkomsten, het (schijnbare) gemak waarmee we als deelnemers met elkaar in gesprek kwamen over persoonlijke thema’s als verantwoordelijkheid, moreel kompas, en vragen rond de dood; en het plezierige van de ‘blended’ benadering: een – voor mij vaak wat lastig en abstract, maar ook prikkelend – boek, de podcasts, de achterkantvertellingen, de charme van het luisteren naar en zelf nadenken over en zoeken naar een bij mijn persoonlijke thema’s passende – gedichten en de groepsbijeenkomsten.” een deelnemer

Een eigen levenshouding ontwikkelen vraagt zelfonderzoek, interesse in de ander en een – misschien nieuwe – blik van kijken met verwondering: wat bedoel je, wil je me daar meer over vertellen? Door samen naar woorden te zoeken, door elkaar te bevragen worden we wijzer, rijker en ontwikkelen we een eigen levensvisie. Het is dus ook een avond van oefenen in dialogische vaardigheden: luisteren, kort en bondig spreken, vragenstellen. Praktische filosofie voor niet-filosofen op zoek naar invulling van ‘het goede leven’ of, zou Aristoteles zeggen ‘een gelukt leven’, een gebildet leven (Joep Dohmen).

Over het boek
Aanwijzingen voor het goede leven verkent wat nodig is om je leven in vorm te krijgen. Wat houdt je bezig? Aanwijzingen voor het goede leven biedt een optimistische visie op het bestaan. In een hartstochtelijk pleidooi voor beoefening van de levenskunst wordt de lezer vragenderwijs verleid tot zelfonderzoek, dialoog en ontmoeting. Ken jij jezelf? Zorg jij goed voor jezelf? Hebben we elkaar nodig? Het boek geeft te denken en zet aan tot handelen. Kan jouw leven een kunstwerk zijn? Wil je dat, heeft dat zin? Rekening houdend met mensen met een niet-filosofische achtergrond benut schrijver-praktisch filosoof Erik Pool klassieke en hedendaagse denkers voor onderbouwing van een ‘eigen-wijze’ opvatting die uitmondt in de vraag: Betekent jouw leven genoeg?

• totale prijs: € 125 | inclusief Aanwijzingen voor het goede leven t.w. € 23,50 | door de werkgever betaald: € 250

• data:
donderdag 17 oktober, kennismaking en uitreiking boek
donderdag 31 oktober
donderdag 14 november
donderdag 12 december
donderdag 16 januari

Thuiswerk: voorafgaand aan de avond lees je een gedeelte uit het boek. Je luistert naar de bijbehorende radiovertelling en lees de achterkantvertelling van die aflevering.
Houd rekening met ongeveer 5 uur lees- en luistertijd per keer, tussen de avonden door.

• Nootdorp, bij Delft, 19.30-21.30 uur (ook uitstekend bereikbaar met openbaar vervoer; zie Contact)

• begeleiding (max. 6): Ria Pool Meeuwsen

• aanmelden kan, maar je komt op een wachtlijst. Je kunt je (ook) nu al aanmelden voor de start van Eigenwijs in 2020lascuola@xs4all.nl

Lees meer over La Scuola onderaan deze webpagina of onder Over ons.

“Het idee even stil te kunnen staan bij wat er speelt in mijn leven en dat te doen in een duidelijke structuur, het boek, en onder begeleiding, dat sprak me aan.”
een deelnemer

“Wandelend” met mijn verstand en gevoel door de aanwijzingen van het boek van Erik gaf mij aanleiding om reflecterend terug te kijken naar mijn eigen leven.
Hoe en wat heb ik tot nu toe gedaan inzake ‘het goede leven’. Vertaald naar de levensfase waarin ik mij nu bevind is ‘het goede leven’ voor mij:
“Hoe kan ik goed en waardig en goed oud worden?”. Ik volgde de hoofdstukken van het boek en probeerde antwoord te geven aan de gestelde vragen.
Dit vormde de basis van mijn achterkantvertelling waar ik geprobeerd heb antwoord te vinden op mijn eigen vraag.
Door dit proces kreeg ik aardig wat inzichten over mijzelf en “Mijn Goede Leven”.
Dankbaar en met een gevoel van warmte denk ik terug aan die vertrouwensvolle en inspirerende vijf  avonden.
een deelnemer

“Nogmaals dank voor de zachtmoedige, respectvolle en uitnodigende wijze waarop je onze groep begeleid hebt.”
een deelnemer

Want zelfontwikkeling is ‘je zelf’ voortdurend bevragen, testen, uitdagen, beschouwen, bewerken en zonodig met anderen bespreken, zodat je steeds beter doorkrijgt hoe de dingen in jouw leven en in jouw ‘zelf’ werken. Dat inzicht lijkt me een belangrijke bouwsteen van zelfkennis, waar, zoals Socrates ons voorhoudt, alle wijsheid mee begint. Het goede leven stoelt op een reëel beeld van wie jij bent en bezig bent te worden. Heb je een goed beeld van je eigen ontwikkeling? (…) Het spel van jezelf en zelfontwikkeling is ongelooflijk genuanceerd en fijnmazig. Dit onderwerp leent zich niet voor ‘grote stappen, snel thuis’. Wie een postzegelverzameling beheert, kan dat niet met tuingereedschap doen. Wie zichzelf wil beheren, heeft een loep, een pincet en zachte handschoenen nodig. Zelfontwikkeling vergt fijnzinnige instrumenten, dat is niet anders. Dergelijk instrumentarium is niet zomaar beschikbaar, het vergt tijd en aandacht om ze te verwerven en op jouw eigen leven afgestemd te krijgen.’
uit: de podcast Zelfontwikkeling | De ontplooiing van het zelf