Doodgewoon

Willem vd Hoed, La Scuola.nl

Spreken over de dood is spreken over leven. Het is geen makkelijk onderwerp. We lopen er liever voor weg, maar dood gaan we allemaal.
SIRE is gestart met een campagne om de dood bespreekbaar te maken. La Scuola spreekt al vanaf haar oprichting over dood en leven.
Vindt u het spannend om over de dood te spreken, en zeker binnen familie of vriendenkring, maar is de behoefte er wel, u bent van harte welkom. Tijdens een individueel gesprek zoeken we samen naar woorden en maken we de dood op een natuurlijke wijze bespreekbaar.

“Spreken over de dood is spreken over het leven.”

Sterven hoort, net als geboren worden, bij het leven. Het is net zo alledaags. Het overkomt ons allemaal. Laten we ons overvallen als de tijd daar is, of krijgt het onderwerp al eerder een plaats in onze gesprekken en in ons leven?
Bekijk het fragment waarin René Gude, publieksfilosoof en voormalig Denker des Vaderlands over zijn dood praat.

• € 95, excl. 21% btw

• aanmelden: welkom@academievoorlevenskunst.nl

• begeleiding: Ria Pool Meeuwsen

reactie van deelnemers:
 Ik schoof vanmiddag weer aan bij La Scuola, academie voor levenskunst. Voor de derde keer. Ik heb een fijne plek gevonden, om zo nu en dan, mijn verhaal te vertellen, te (laten) bevragen. Om weer met mijn hele ‘hebben en houwen’ én beetjes extra huiswaarts te keren. Om te laten bezinken, te voelen, te reflecteren, mogelijk nieuwe perspectieven te onderzoeken. Met een open(er) blik …

La Scuola is een vrijplaats voor praktische filosofie; geen onbegrijpelijke, ‘droge’ theorie beredeneren vanuit boeken, maar ervaringen delen en wijzer worden. ‘Doodgewoon’ spreken over de dood én het leven … Een intense ervaring … ‘

“Ieder mens krijgt te maken met verlies, en ieder mens wil er het liefst ver van blijven. Terwijl het onvermijdelijk is. Zelfs als het je nog niet is overkomen, ken je vast iemand met verlies of verdriet. Mensen hebben het er niet graag over, ze weten er niet mee om te gaan en ontwijken liever die buurvrouw die haar man verloor. Verdriet is in deze tijd sterk teruggedrongen in de beschermde omgeving van het gezin. We dragen het minder met elkaar. In mijn jeugd, in mijn Vlaamse geboortedorp Dudzele, werden om het uur de klokken geluid als iemand stierf, naast de voordeur werd een kruis genageld, de gordijnen gingen dicht en buren droegen de overledene zelf naar de kerk. Dat zie je niet meer; nu schudden mensen wel duizend anderen de hand, maar voelen niet meer die diepe verbondenheid.

Kinderen zouden hier op school les in moeten krijgen. Vraag jezelf af: wat zou deze persoon vanuit zijn verdriet aan mij te zeggen hebben. Het gaat niet om wat jij te zeggen hebt. Mensen met verdriet hebben maar één behoefte: dat iemand naar ze luistert, luistert én luistert. Ik zeg niet dat het makkelijk is: luisteren is verdraaid moeilijk, je moet je echt inhouden. Maar als je waarachtig naar hun verhaal luistert, kom je bij mensen binnen.”
Manu Keirse, klinisch psycholoog, Trouw 25.06.17 

Laten we ons leven bewerken nu we nog vitaal zijn. “Ik ga in op de vergelijking tussen beeldhouwkunst en levenskunst. De belangrijkste overeenkomst is dat het in beide gevallen om een scheppende en vormende activiteit gaat. Verschil is dat een levenskunstenaar die zichzelf bewerkt daarna anders in het leven staat. Het leven als kunstwerk verwijst niet naar een notie van voltooidheid, maar naar de kunst om open en vitaal in het leven te blijven staan.”
Joep Dohmen, Het leven als kunstwerk en in Trouw, De kunst van het sterven.

“Per ommegaande kreeg ik een sms terug, waarin hij uitlegde dat we onze angst te sterven ‘doorgaans afweren met de dagelijkse routine en de vertrouwde rituelen en structuur van het eigen huis en vaste bezigheden’. Valt die weg, zoals op vakantie, dan zijn ‘zware nachten vol angst’ niet ongebruikelijk, wist hij als psychiater.” Fokke Obbema, Volkskrant, 22 september

Lees meer over La Scuola in het webmenu onder ‘Over ons’.

La Scuola werkt samen met het landelijk platform Coalitie Van Betekenis tot het Einde. Organisaties die deze Coalitie hebben gevormd zijn: Agora, Humanistisch Verbond, Unie KBO, PCOB, Reliëf, Vilans, NPV en VPTZ. Deze Coalitie wil zich inzetten om bewuster om te gaan met de laatste levensfase.

illustratie: Willem van den Hoed
Meer lezen over Willem van den Hoed? Zijn werk maakt deel uit van Zin in kunst, een project van La Scuola met werk van o.a. Stef Bos en Jeroen Krabbé, waar kunst ons uitdaagt om niet te kijken naar wat de kunstenaar heeft bedoeld met zijn of haar werk, maar waar de kunst de kijker bevraagt: wat zijn jouw gedachten over dit werk en hoe leer jij jezelf daardoor beter kennen?