Doel van La Scuola

Het doel van La Scuola is het creëren van een vrijplaats waar ruimte is voor het stellen van vragen die er toe doen. Vragen die in de gekte van alledag verdwijnen maar essentieel zijn voor de ervaring van een zinvol leven. Vragen die bijdragen aan het zorgzaam en zorgvuldig werken aan een eigen levenshouding.

La Scuola vindt dat iedereen zijn eigen plaats in het leven verdient en biedt je de gelegenheid ‘jouw’ plek vorm en inhoud te geven.

La Scuola begeleidt ieders zoekproces op een praktische en concrete manier door mensen met zichzelf en met elkaar te verbinden vanuit de centrale vraag ‘wie ben jij, wat is het goede leven en hoe wil jij samenleven?’.

La Scuola wil een vrijplaats zijn voor het (samen) werken aan een betekenisvol bestaan, een vrijplaats voor levensvragen en zingeving.