Dick Kleinlugtenbelt

Dick Kleinlugtenbelt is socioloog en filosoof. Hij werkte tot aan zijn pensionering als senior beleidsmedewerker kwaliteit en ethiek in de Geestelijke Gezondheidszorg.

Op diverse plekken geeft Dick lezingen en cursussen op het gebied van levenskunst en ethiek. Hij begeleidt socratische gesprekken en verzorgt trainingen gespreksleider moreel beraad. Met anderen leidt hij het filosofisch café in Arnhem. Hij is voorzitter van de VFP (Vereniging voor Filosofische Praktijk).

In 2005 verscheen van Dick het boek ‘Mensbeelden en levenskunst’. De mens en de kunst het eigen leven vorm te geven. In 2010 verscheen zijn nieuwste boek: ‘Levenskunst. Bevriend raken met jezelf en de ander’.

over levenskunst

‘De levenskunst is terug. Ze is op weg zich een plaats te verwerven in onze moderne maatschappij, zowel in het openbare als private leven. Met de levenskunst keert een vertrouwde klassieke opvatting over filosofie terug: filosofie als een wijze van leven. Deze filosofie was lange tijd afwezig, omdat we de inrichting van ons leven ontleenden aan vaste en betrouwbare oriëntatiepunten, zoals de godsdienst, de traditie, de politiek en de sociale en medische wetenschappen. Doordat veel van deze zekerheden wegvielen, staan moderne mensen vrijer in het leven. De levenskunst wil de autoriteit van deze zekerheden niet herstellen. Ze wil de vrijheid van het moderne individu, dat onophoudelijk op zoek is naar enig houvast op gebieden als relaties, gezondheid, arbeid, scholing en milieu, ten volle benutten. Dit roept vragen op als: wie ben ik? hoe kan en wil ik mijn leven leiden? wat heb ik hiervoor nodig? De levenskunst geeft antwoorden op deze vragen. Ze reikt mogelijkheden aan voor het leiden en vormgeven van je leven en het vinden van nieuwe verhoudingen tot de traditie, de politiek, het sociale en religieuze.’