Ruth in de ander licht | De Verplaatsing

Ruth-in-een-ander-licht-logo-zonder-externe-ruimte

Onszelf verplaatsen in een ander, dat is een kunst. Laat staan dat je je verplaatst in een vluchteling, in bijvoorbeeld een Syrische man of vrouw. En toch dagen we je uit dat te gaan doen. Het laat je namelijk anders kijken.
Aanleiding is de fototentoonstelling ‘Ruth in een ander licht’ in Amersfoort waar fotografen zich hebben laten inspireren door het lied van Stef Bos ‘Het lied van Ruth’.

Maar jou land is my land
Jou volk is my volk
Jou taal is my

taal
Jouw God is my God
Jou droom is my droom
Jou pad is my pad
Jou toekoms my toekoms
Jou hart in my hart (refrein)

Het eeuwenoude bijbelverhaal vertelt, dat Ruth met haar schoonmoeder mee gaat naar een onbekend land. Ze bouwt daar een nieuw bestaan op. Stef Bos maakte in 2009 een eigen versie van dit verhaal. Het werd een lied over liefde en verdraagzaamheid in het Zuid-Afrikaans, de taal van het land waar hij een deel van het jaar woont.

Verplaats je ook in Ruth, in wat zij meemaakte toen ze met haar schoonmoeder meeging. Ervaar wat het is om je land te verlaten. Schrijf daarover een ZeerKortVerhaal (max. 350 woorden), een gedicht, een lied. Of componeer een muziekstuk of schilder een beeld, teken een illustratie. En wie weet zijn er andere vormen waarmee jij wilt duidelijk maken wat deze verplaatsing voor jou heeft betekend. Je kunt je laten inspireren door het lied van Stef Bos ‘Lied van Ruth‘ en/of door het bijbelverhaal

Op 4 september, tijdens de opening van het jaar, starten we officieel, maar jij kunt nu al starten door jouw Verplaatsing te sturen naar welkom@lascuola.nl Vermeld tevens dat je toestemming geeft voor publicatie door La Scuola.

Op 18 maart sluiten we De Verplaatsing af met presentatie van een selectie tijdens het jaarlijks concert o.l.v. Gregor Bak en de Hannah Arendt Vertelling van Job Cohen, 16.00 uur in Delft. Uiteraard verschijnen de inzendingen ook op de website van La Scuola, in de nieuwsbrief en op de Facebook-pagina van La Scuola.
Op 1 februari sluit de inzending. Voor 15 februari hoor je of jouw inzending een plek krijgt in het programma van 18 maart in Delft.

Fototentoonstelling Ruth in een ander licht 
Het Lied van Ruth was ook de inspiratiebron voor de fotografen Sander Troelstra en Mujtaba Jalali. Ze maakten met indringende portretten het Europese vluchtelingenvraagstuk zichtbaar in het verhaal van zes vrouwen. De zes grote portretfoto’s komen van 16 september tot 16 november te hangen op de begane grond van de Onze Lieve Vrouwetoren in Amersfoort. De fototentoonstelling Ruth in een ander licht maakt deel uit van het tweejaarlijkse festival 033Fotostad.
Zie voor meer informatie: www.gofoto.nl