De oprichters

La Scuola is opgericht door Erik en Ria Pool Meeuwsen. Hun achtergrond is breed: ze hebben kennis van filosofie, begeleidingskunde, communicatie en levensbeschouwelijke stromingen en zijn ervaren in het begeleiden van groepen en individuen, zowel particulieren als werknemers en werkgevers uit (semi)overheid en bedrijfsleven. Ze hebben een open kijk op mens en maatschappij en vinden de eigen levenslessen daarin belangrijk.

‘We voelden intuïtief dat ‘onze’ academie de symbiose kon zijn van drie dingen tegelijk: onze eigen worsteling met levensvragen, het delen van onze zoektocht met anderen en het doorgeven van inzichten en levenservaringen die ons hebben gebracht op het punt waar we nu staan. La Scuola geeft een passende vorm en structuur aan wat wij onze idealen noemen.

Samen met onze mentoren begeleiden we kleine groepen. Er is tijd, ruimte en aandacht voor een goed gesprek. Het is onze intentie een plek te bieden voor inspiratie, kennis en nieuwe inzichten, voor ontmoetingen tussen mensen en voor hele praktische vormen van begeleiding.

Wij staan de deelnemers bij vanuit de filosofisch-humanistische visie op levenskunst: wat is voor jou het goede leven èn het goede samenleven? Bij het beantwoorden van vragen over de kwaliteit van het leven ontmoeten wij graag mensen met uiteenlopende levensbeschouwingen, zodat we elkaar kunnen aanvullen en versterken.’ 

Erik Pool ∞ Ria Pool Meeuwsen