de mensen achter La Scuola


In 2008 besloten Erik en Ria Pool Meeuwsen te gaan starten met ‘een academie voor levenskunst’. Aanleiding was het lezen van het boek Het leven als kunstwerk van Joep Dohmen. Hun eigen ontwikkeling en de woorden van Dohmen vielen samen in een gedeelde wens: als wij er zo door geraakt worden, zouden er dan niet meer mensen zijn die ‘het goede leven’ aan het hart gaat? Zouden ook zij verlangen naar een platform waar we met elkaar in gesprek gaan over leven, werk en zingeving? Onderzoek doen naar wat ‘goed leven’ voor ons kan betekenen? Maar waar kunnen mensen terecht als ze worstelen met levensvragen of als ze begeleid willen worden in hun ‘goede leven’-wens?

Na een jaar van onderzoek door gesprekken in het hele land, onderlinge discussie en verdieping in praktische filosofie, werd op 11 september 2009 hun school voor praktische filosofie gepresenteerd:

La Scuola, academie voor levenskunst.
Hun scholing en achtergrond is breed: ze hebben kennis van filosofie, begeleidingskunde, communicatie en levensbeschouwelijke stromingen en zijn ervaren in het begeleiden van groepen en individuen, zowel particulieren als werknemers en werkgevers uit (semi)overheid en bedrijfsleven. Ze hebben een open kijk op mens en maatschappij en vinden de eigen levenslessen die elk mens bij zich draagt, cruciaal voor het goede leven.

‘We voelden intuïtief dat ‘onze’ academie de symbiose kon zijn van drie dingen tegelijk: onze eigen worsteling met levensvragen, het delen van onze zoektocht met anderen en het doorgeven van inzichten en levenservaringen die ons hebben gebracht op het punt waar we nu staan. La Scuola geeft een passende vorm en structuur aan wat wij onze idealen noemen.

Als praktisch filosofen begeleiden we kleine groepen (max. 6 personen) en individuele gesprekken. Er is tijd, ruimte en aandacht voor een goed gesprek. Waarin we nieuwsgierig zijn en samen zoeken naar waar het nu echt om gaat. Het is onze intentie een plek te bieden voor inspiratie, kennis en nieuwe inzichten, voor ontmoetingen tussen mensen en voor hele praktische vormen van begeleiding.

Wij staan de deelnemers bij vanuit de filosofisch-humanistische visie op levenskunst. De leidende vraag is steeds: wat is voor jou het goede leven èn het goede samenleven? Bij het beantwoorden van vragen over de kwaliteit van het leven ontmoeten wij graag mensen met uiteenlopende levensbeschouwingen, zodat we elkaar kunnen aanvullen en versterken. En bij elkaar tevoorschijn kunnen komen.’

Erik Pool ∞ Ria Pool Meeuwsen