de mensen achter La Scuola


In 2008 besloten Erik en Ria Pool Meeuwsen te gaan starten met ‘een academie voor levenskunst’. Aanleiding was het lezen van het boek Het leven als kunstwerk van Joep Dohmen. Hun eigen ontwikkeling en de woorden van Dohmen vielen samen in een gedeelde wens: als wij er zo door geraakt worden, zouden er dan niet meer mensen zijn die ‘het leven’ aan het hart gaan? Zouden ook zij verlangen naar een platform waar we met elkaar in gesprek gaan over leven, werk en zingeving? Waar kunnen mensen terecht als ze worstelen met levensvragen, als ze begeleid willen worden in het omgaan met leven?
Na een jaar van onderzoek werd op 11 september 2009 hun school voor praktische filosofie gepresenteerd: La Scuola, academie voor levenskunst.

Hun (opleidings)achtergrond is breed: ze hebben kennis van filosofie, begeleidingskunde, communicatie en levensbeschouwelijke stromingen en zijn ervaren in het begeleiden van groepen en individuen, zowel particulieren als werknemers en werkgevers uit (semi)overheid en bedrijfsleven. Ze hebben een open kijk op mens en maatschappij en vinden de eigen levenslessen daarin belangrijk.

‘We voelden intuïtief dat ‘onze’ academie de symbiose kon zijn van drie dingen tegelijk: onze eigen worsteling met levensvragen, het delen van onze zoektocht met anderen en het doorgeven van inzichten en levenservaringen die ons hebben gebracht op het punt waar we nu staan. La Scuola geeft een passende vorm en structuur aan wat wij onze idealen noemen.

Als praktisch filosoof begeleiden we kleine groepen (max. 6 personen) en individuele gesprekken. Er is tijd, ruimte en aandacht voor een goed gesprek. Het is onze intentie een plek te bieden voor inspiratie, kennis en nieuwe inzichten, voor ontmoetingen tussen mensen en voor hele praktische vormen van begeleiding.

Wij staan de deelnemers bij vanuit de filosofisch-humanistische visie op levenskunst: wat is voor jou het goede leven èn het goede samenleven? Bij het beantwoorden van vragen over de kwaliteit van het leven ontmoeten wij graag mensen met uiteenlopende levensbeschouwingen, zodat we elkaar kunnen aanvullen en versterken.’

Erik Pool ∞ Ria Pool Meeuwsen