Contact

Lo Spazio - de ruimte
Lo Spazio | de ruimte

Per 01.02.23 is La Scuola verhuisd van Delft naar:
Grote Veen 40, 8051 BZ  Hattem
06 – 52 373 378
lascuola@xs4all.nl

Privacyverklaring
Mei 2018

Zoals u misschien weet is per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum privacywetgeving geldt. Kort samengevat komt het erop neer dat organisaties alleen persoonsgegevens mogen opslaan met toestemming van die persoon, dat deze gegevens alleen voor het doel mogen worden gebruikt waarvoor ze verstrekt zijn en dat ze niet aan derden mogen worden gegeven.
La Scuola heeft ten behoeve van de verspreiding van de nieuwsbrief persoonsgegevens opgeslagen, namelijk naam en mailadres. Deze staan in de lijst met personen die de nieuwsbrief per e-mail ontvangen.
La Scuola heeft persoonsgegevens opgeslagen als u zich heeft aangemeld voor één van de activiteiten van La Scuola. Wij bewaren de mail waarmee u zich heeft aangemeld. Deze staat op een beveiligde server en wordt na 1 jaar vernietigd. De gegevens van het boekhoudsysteem worden wettelijk verplicht gedurende 7 jaar bewaard.
Hierbij verklaart La Scuola dat al deze gegevens uitsluitend gebruikt worden voor het verzenden van informatie per e-mail. Wij verstrekken deze gegevens niet aan derden.
U kunt onze service stopzetten door een bericht te sturen aan lascuola@xs4all.nl Uw gegevens worden dan geheel verwijderd uit het bestand.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Wanneer u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben opgeslagen kunt u altijd contact met ons opnemen. U heeft de volgende rechten:
uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
inzage in en het kunnen opvragen van de precieze persoonsgegevens die we van u hebben;
het laten corrigeren van fouten en het kunnen aanpassen van uw persoonsgegevens;
het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
het intrekken van toestemming voor het gebruiken en bewerken van uw persoonsgegevens;
het anonimiseren van uw gegevens of zodanig verwijderen dat deze niet meer herleidbaar zijn tot u als persoon.
Wijzigingen
We kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd wijzigen en zullen dan op onze website een update plaatsen.

allegoeds,
Ria Pool Meeuwsen,
zakelijk leider La Scuola