Voel jij je vrij?

Mensen delen het verlangen om in vrijheid de regie te voeren over het eigen leven. Maar hoe vrij zijn wij eigenlijk? Kunnen we doen wat we willen? Is er een vrije wil? In dit essay laat Erik Pool zien dat de moderne levenskunst het klassieke vrijheidsverlangen weer in het centrum van de aandacht zet. In […]

Durf jij te voelen?

Is het wijs om op je gevoel af te gaan? Hebben emoties zin of leiden ze af van ‘het goede leven’? Onze eigentijdse vragen kunnen verrassend genoeg met beproefde ‘praktische wijsheden’ uit de filosofie worden beantwoord. Erik Pool biedt in een heldere stijl stap voor stap inzicht in de complexiteit van ons gevoelsleven. Aan de […]

Terug naar jezelf

Wat belet mensen om te stralen, om zichzelf te laten zien? Ria Pool Meeuwsen daagde vrouwen van alle leeftijden uit. Zij schreven hun eigen verhaal over onzekerheid en kracht. Dit boek gaat over het vormgeven van ons leven en de moeite die dat kost in een tijd waarin alles ter discussie staat. De auteur verklaart […]

Heb jij tijd?

Inzicht in de betekenis van tijd en een doorleefd besef van de eigen kwetsbaarheid zijn wezenlijk voor goed leiderschap. Dat betoogt praktisch filosoof Erik Pool in ‘Heb jij tijd? – over kwetsbaarheid en de kunst van het leiderschap’. Wie leiding wil geven zal de leiding moeten nemen – om te beginnen over het eigen leven. […]