Macht en moed, ambtelijk vakmanschap en de kunst van het tegenspreken

‘Macht en moed’ is de derde publicatie in een serie over tegenspraak van Erik Pool, programmadirecteur Dialoog en Ethiek bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het boek bevat een grondige studie en een kritische analyse van het reilen en zeilen van de rijksoverheid en de rol van ambtenaren daarin, met de toeslagenaffaire als […]

De kunst van het leven

Erik Pool, mede-oprichter van La Scuola, schetst in tien zelfstandige essays steeds nieuwe perspectieven op de levenskunst. Je kunt ze los lezen en na elk hoofdstuk nog eens overdenken of je parallellen ziet met je eigen leven of eigen plannen. Maar je kunt het boek ook als één geheel lezen en je laten meenemen in […]

Hanny Reneman | Het heeft een vanzelfsprekendheid

Hoe heeft kunst jou gevormd? Ik weet nog heel sterk: ik was een jaar of tien en op een tentoonstelling waar ik een schilderij zag hangen dat mij heel erg raakte. Het was een landschap, met een soort olijfboom die over een ravijn hing. Het was prachtig en groot. De kunstenaar had er zand in […]

Zin in kunst | Froukje Idsardi

Jeroen Pool interviewt Froukje Idsardi, edelsmid. Haar werk heet Heartleaf. Elke maand interviewen we één van de kunstenaars waarmee La Scuola samenwerkt in Zin in kunst, het thema van 2014-2015: in kunst ontmoeten we schoonheid én onszelf. De kunstenaars vertellen over eigen ervaringen en ideeën, over kunst en het goede leven. Hoe heeft kunst jou beïnvloed? […]