Betekenisgeving na verlies


Verlies, of het nu gaat om afscheid van een geliefde, van gezondheid, werk of van ‘een idee’… verlies kan enorm heftig inslaan. Alsof het leven in een orkaan terecht is gekomen. Uiteindelijk krabbel je overeind en sta je voor de vraag: wat is de betekenis van mijn leven? Mensen willen betekenis zoeken van wat ze is overkomen. Dat is een zeer zware existentiële klus. Het leven is ontwricht, de thuishaven lijkt onveilig.

Vandaag nemen we de tijd om stil te staan bij deze existentiële klus. La Scuola is een plek voor bezinning op existentiële vragen. In kleine groepen zijn we bezig met zelfonderzoek en kwaliteit van leven. We geven woorden aan ons bestaan. Ieder mens vindt weer woorden. Op zijn eigen tijd, op zijn eigen wijze.

Dialoog, reflectie en oefeningen (met muziek en kunst) zorgen voor een dag bezinnen.
De dag wordt begeleid door Ria Pool Meeuwsen.

‘Al het leed wordt dragelijk als het wordt ingepast in een verhaal, als je er een verhaal over vertelt.’ Hannah Arendt

• € 35 incl. koffie/thee, snoeperij, lunch | smalle beurs € 25

• 7 december, 10.00-15.00 uur | Nootdorp/Delft | max. 6 deelnemers

• aanmelden voor deze datum is helaas niet meer mogelijk. Op 1 maart bieden we deze dag weer aan.
Je kunt wel een plekje op de wachtlijst krijgen.  Vermeld activiteit, datum, naam en telefoonnummer: lascuola@xs4all.nl

‘Mensen moeten op verhaal komen. Letterlijk en figuurlijk, Als we onze vreugde en verdriet, ons vallen en opstaan niet vormgeven in een vertelling met kop en staart, gaan we op de tast door het bestaan. We kunnen niet zonder een zekere ordening, hebben minimaal hoop op een houvast nodig. (…)
We herschrijven voortdurend het verhaal van ons ‘ik’, dat bovendien onophoudelijk in ontwikkeling blijft.’
Frénk van der Linden, uit Onder Hollandse Helden.

illustraties:
Carel Willing, De lege stad
Martin Hudácek, Monument voor het ongeboren kind