Back to the playground (terug naar het speelplein)

Alcuin Olthof
De workshops zoals La Scuola die aanbiedt zijn vanuit diverse invalshoeken gericht op één centrale vraag: ‘Wat is voor jou een goed leven?’. Afhankelijk van onderwerp en werkvorm verschillen de accenten op denken, ervaren en doen.
De Levenskunst Beurs is spelenderwijs kennismaken met activiteiten. In Back to the playground leer je Alcuin Olthof kennen als één van de mentoren van La Scuola. Hij biedt in het nieuwe jaar workshops aan als ‘De Herberg’, ‘Word architect van je eigen leven’ en ‘Het labyrint’, workshops met een sterk accent op ervaren en doen. In dit uur zal je een combinatie daarvan ervaren.

Wat gaan we doen?
In het eerste gedeelte van de workshop onderzoeken we het levenskunstthema ‘wie ben ik?’. Uit een stapel tijdschriften zoek je intuïtief beelden, die in een collage samengebracht worden.
Het hart (gevoelsmatig zoeken) wordt hier met handen (samenbrengen, doen) verbonden. Vervolgens is er mogelijkheid tot reflectie (hoofd) op het samengestelde materiaal.

In elke herberg vindt ontmoeting plaats. Vandaag is de tent onze herberg. We gaan ook de ontmoeting vormgeven. Vormgeven of ontwerpen is keuzes maken. Uit het eigen samengebrachte materiaal wordt een selectie gemaakt en deze brengen we in overleg samen tot een nieuw geheel. In deze oefening onderzoeken en bespreken we het levenskunstthema ‘ik en de ander’.

Wat brengt het mij?

  • aan het eind van de workshop heb je een concreet werkstuk;
  • het werkstuk geeft betekenis aan jouw zelfbeeld;
  • het werkstuk maakt je bewuster van eigen keuzes;
  • je hebt in je eigen werk de prioriteiten bepaald en een focus aangebracht;
  • in de ontmoeting met anderen ervaar je ‘samen’.