Socratisch coachen

In meerdere gesprekken bespreken we wat er gebeurt, op het werk of thuis. Samen onderzoeken we wat er is gebeurd en hoe je daarover denkt, hoe het je raakt. We werken niet met testen of methodes. Het zijn gesprekken van mens tot mens. Een leven zonder zelfonderzoek is geen leven, zou Socrates gezegd hebben. Ieder […]

Humanistisch pastoraat

‘Waar doe ik het voor?’, ‘hoe moet ik verder?’, ‘wie ben ik?’. Herken je deze vragen? Allemaal struikelen we door het leven. Soms is het moeilijk overeind te blijven. Dan is er pastorale of geestelijke zorg. Tijdens het gesprek kunt u, kan jij je hart luchten. Wij weten dat dat dat zin heeft. Dat het […]

Sing-in 2023

Vind je het heerlijk om een dag vrij-uit te kunnen zingen? Waarbij het niet zo zeer gaat om goed zingen, maar om samen zingen? Omdat zingen verbindt, raakt en blij maakt? La Scuola organiseert in 2023 voor de 10e keer de sing-in o.l.v. Gregor Bak: zaterdag 15 april van 10-17.00 uur. Op het repertoire staat het levenslied. […]

Macht en moed, ambtelijk vakmanschap en de kunst van het tegenspreken

‘Macht en moed’ is de derde publicatie in een serie over tegenspraak van Erik Pool, programmadirecteur Dialoog en Ethiek bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het boek bevat een grondige studie en een kritische analyse van het reilen en zeilen van de rijksoverheid en de rol van ambtenaren daarin, met de toeslagenaffaire als […]